wp_users, ID, user_nicename,vrijspreker
Vrijspreker

Hub spreekt: Zwarte Donderdag, 18 oktober 2007

Vrijspreker | 18-10-2019 | 01:00

Het verdrag van Lissabon werd op 13 december 2007 getekend. De vergadering die de laatste rimpels glad streek was op 18 en 19 oktober 2007. Italië kreeg een extra euro parlementariër, de spelling van de euro in het cyrillisch werd veranderd, en nog wat andere details. Vandaar dat gesteld kan worden dat 18 oktober een zwarte dag in de geschiedenis van Europa is. Hub schreef in 2007 het volgende artikel:

De dag waarop Jan Peter Balkenende de Nederlandse soevereiniteit verkwanselde.

Op 18 oktober is in Lissabon een vergadering van de EU-opperhoofden waarop zij hun afzonderlijke landen uitleveren en ondergeschikt maken aan de superstaat “Europese Unie” door de Hernoemde Grondwet goed te keuren.   Lees meer

Ingezonden: Commerciële banken scheppen geen geld

Vrijspreker | 13-10-2019 | 11:56

Leo heeft het volgende stuk ingezonden. Bent u het met hem eens of niet? Waar zit de mogelijke denkfout? Of is er geen denkfout en heeft Leo gelijk? Leo: Maar al te vaak zie je video’s op YouTube of zelfs bij de NPO (Google: geldcreatie - Radar) waar gesteld wordt dat commerciële banken het geld uit het niets kunnen genereren. Hoe doen ze dat? Men stelt dat iemand bij de bank komt om geld te lenen. Als de bank akkoord gaat, zet de bank het links op zijn balans als vordering op de lener en boekt het rechts op de bankrekening van de lener.

Voila. Geld uit het niets getoverd. Ja, dank je de koekoek. Zo kan ik ook geld uit het niets toveren. Een kennis van me vraagt of ik hem een miljoen wil lenen. Het is een aardige vent, dus vooruit. We maken een overeenkomst, waarin dit vast gelegd wordt. Beide leners verkeren in de veronderstelling dat ze over het geld kunnen beschikken. Maar wat als ze het geld daadwerkelijk wil opnemen? Ik heb geen miljoen, dus heb ik een probleem. De bank heeft het miljoen ogenschijnlijk wel, maar heeft ook een probleem. In feite hebben we het zelfde probleem.

Hoe is dit op te lossen. Als ik iemand vind die zo gek is om mij een miljoen te lenen, kan ik het aan die kennis geven. Dat is precies wat de bank doet. De bank gaat dat geld van een ander aantrekken om het gat te vullen.  Dus in feite functioneert de bank als een platform waar geld van iemand die het nu niet nodig heeft, gematcht wordt met iemand die het kan gebruiken. De bank screent de lener op kredietwaardigheid en vraagt bovendien onderpand. De inlegger heeft daardoor vertrouwen in die bank. Bovendien krijgt hij er een rentevergoeding voor. Waarschijnlijk doet hij deze zaak liever via de bank dan dat hij het rechtstreeks doet.

Een bijkomend voordeel is dat de lener het geld voor een langere termijn nodig heeft en de inlegger het mogelijk op een korte termijn weer op kan nemen. Een en ander is te zien op de bankbalans. Links het geld dat ze uitgeleend hebben, alsmede reserves, beleggingen, etc. Rechts het eigen kapitaal plus het geld dat ze aangetrokken hebben. Dat geld komt van particulieren, bedrijven, overheidsinstellingen, de centrale bank, etc. Van wie het precies komt is voor de discussie niet belangrijk. Het is en blijft geld van anderen.

Maar waar komt nu het misverstand vandaan dat banken geld kunnen scheppen. Dat hangt samen met de definitie van “geld scheppen”. Ieder normaal mens verstaat daar onder: gratis geld maken. Echter economen verstaan er onder het aangaan van een schuldrelatie. Dat is een fundamenteel verschil. In mijn ogen zou men absoluut niet van geldscheppende instellingen mogen spreken.

Wat ligt er echter aan ten grondslag. Dat is het volgende. De bank leent geld aan jou en dat geld wordt vervolgens besteed. De verkoper van dat goed of dienst krijgt het geld op zijn rekening bij die zelfde bank en de cirkel is rond. De bankbalans klopt weer. Wat is echter het geval. De ontvanger van het geld heeft in feite de aankoop van de lener via de bank gefinancierd.

Als er een paar banken zijn dan zal de funding van die banken min of meer automatisch gaan, maar dat hoeft helemaal niet. Als het vertrouwen van een van de banken weg is en de mensen hun geld opnemen, heeft die bank geen funding meer en is de bank min of meer failliet. Dit was het geval bij de DSB bank. Die bank hoeft niet per se failliet te zijn, want de leners moeten nog altijd het geld terug betalen, maar de bank kan niet meer functioneren.

Verder zou het geld ook naar een buitenlandse bank kunnen gaan of wat nu dreigt dat de mensen het in contanten in de kluis leggen. Met de functie van de banken is niks mis. De mensen moeten zich echter bewust zijn, dat hun geld gebruikt wordt om het aan anderen uit te lenen. Dit bewustzijn ontbreekt over het algemeen. Daarom wordt er te weinig gekeken of de bank wel safe is. Met andere woorden of de bank je geld ten alle tijden kan terug betalen.

Mocht er nu een bank komen die zich uitsluitend met betalingsverkeer bezig houdt, dan heeft dit tot gevolg dat je kosten zal moeten betalen voor deze handelingen. Maar het  grote probleem voor de maatschappij zal zijn, dan kredietverlening flink zal krimpen en dat de rente op leningen aanzienlijk zal stijgen. De economie als geheel zal daar knap last van hebben.

Het zijn de centrale banken die wel geld uit niks kunnen genereren. Maar dat zijn een ander soort banken en staat hier nu niet ter discussie.

Ingezonden door Leo

Zelf een stuk insturen: mail naar info@vrijspreker.nl

Prins gemaal Bernard en de fiets

Vrijspreker | 13-10-2019 | 10:00

Hub spreekt: EU Bedrog! Slap antwoord van Timmermans

Vrijspreker | 11-10-2019 | 01:00

Twaalf jaar geleden stond het verdrag van Lissabon centraal. Op 18 oktober 2007 vond de vergadering plaats die de laatste plooien glad streek. Timmermans viel op door zijn eurofilie. Hij heeft in Brussel zijn beloning gekregen voor het verkwanselen van de NL soevereiniteit. Midden tijdens deze intussen verloren strijd om de NL soevereiniteit schreef Hub het volgende artikel:

Met het onjuiste verhaal dat de Hernoemde Grondwet iets heel anders was dan de door het volk verworpen EU-Grondwet, hebben Timmermans/Balkenende de verkwanseling van de Nederlandse soevereiniteit tot nu toe succesvol door de Tweede Kamer geleid.

Volgende week gaat Jan Peter Balkenende voor u de onderwerping van Nederland aan de EU tekenen in Lissabon.   Lees meer

Wachten op Godoverheid

Vrijspreker | 10-10-2019 | 01:00

Je bent eigenaar van je lichaam (behalve in NL want daar mag je niet eens je eigen nier te koop zetten). Derhalve ben je eigenaar van de vruchten van de arbeid die je met dat lichaam produceert. Als iemand die vruchten steelt, steelt hij eigenlijk een stuk van je leven. Want je tijd is schaars. Tijd die je hebt besteed aan het produceren van die afgepakte vruchten had je ook met je familie door kunnen brengen. Die tijd komt nooit meer terug, voor altijd afgepakt.

Milton Friedman poneerde dat alles wat de overheid doet ongeveer twee keer zoveel kost.  Dus als de overheid de helft van jouw vruchten afneemt en dat belasting noemt dan stelen ze dus eigenlijk 25% van je leven. Ambtenaren zijn dus ‘levensstelers’. Maar het is veel meer dan 25% die ze stelen. Ambtenaren gebruiken jouw geld om regels te verzinnen en je ermee lastig te vallen en je te dwingen om hun ‘diensten’ af te nemen. Alles voor je eigen bestwil uiteraard.

Overheid is een monopolie. Je kan geen kant op. Dus ze laten je wachten. Heel lang wachten. Daarmee stelen ze nog meer van je leven. Wachten in de file, want wegennetwerk is overheid. Sterven op een wachtlijst (de heersers zelf ook), want zorg is overheid. Je jeugd wegkwijnen in een klaslokaal, verplichte indoctrinatie kampen is overheid. Jaren wachten op een huis en fatsoenlijk woongenot, want degenen die je bestelen vinden andere mensen die het geroofde toucheren belangrijker. Wachten op Schiphol, want 100% in overheids handen. De trein / NS / Prorail idem dito. Waarom rij je vrijwillig de drive in van de McDonalds op maar wil je liever niet naar het gemeentehuis?  Wachten, wachten, wachten. Tijd die je nooit meer terug krijgt.

Daarmee komen we op de eerste Wet van Hijseenberg:

“Als er een ministerie voor is, dan gaat het mis.“

Ga maar na: Ministerie Volksgezondheid, Verkeer, huisvesting/ruimtelijk ordening, Onderwijs, Binnenlandse zaken.

En tot overmaat van ramp zijn vele vele levens drastisch ingekort omdat de overheid zich bemoeit met medicijnen. Om over oorlogen maar helemaal te zwijgen. Je zou eigenlijk de overheid willen aanklagen voor al dat leed dat ze veroorzaakt en de hoeveelheid levensgenot die ze steelt, maar - je verwacht het niet - de rechtsspraak is een overheidsmonopolie. En er is een ministerie voor, dus dan kan je zeker wachten tot je een ons weegt.

Hijseenberg, Oktober 2019

Oproep, deadline vandaag

Vrijspreker | 04-10-2019 | 06:38

Het kan nog tot 4 oktober, reageren op de klimaatwet: https://www.internetconsultatie.nl/klimaatplan/reageren

De voorlopige resultaten lijken desastreus voor de regering. Daarom is het zeer interessant om te zien wat er mee wordt gedaan. Voor het geval het onder de tafel wordt gemoffeld, lijkt het me dat we moeten “meehelpen” om de “stemmen” te tellen. Maar het gaat om meer dan 1200 reacties. Ik heb nu nrs 1-50 gedaan. Kunnen we dit teamverband doen?  Als je me mee wil helpen, stuur even een mailtje. (UPDATE: gebruik dit contact formulier)

Aldus André Bijkerk van climategate. U kunt dus uiterlijk vandaag deelnemen aan de consultatie die de overheid heeft opgezet om burgers deel te laten nemen aan de klimaat dicussie. En u kunt de reacties helpen categoriseren. Het zijn open vragen dus dat wordt nog een hele klus.

Mocht u willen reageren dan kan dat middels knippen en plakken van de volgende tekst bij vraag 1:

Onmiddellijk stoppen. Er is geen klimaatcrisis (zie de Clintel oproep aan de VN europereloaded.com/500-climate-scientists-write-to-un-there-is-no-climate-emergency/). De crisis die er is, heet massa-hysterie die Nederland aan de rand van de afgrond zal brengen door de ondermijning van het energienet met een non-oplossing voor een niet bestaand probleem.

Daarnaast:

artikel 10 van “VERORDENING (EU) 2018/1999 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 11 december 2018” stelt:

“Onverminderd eventuele andere Unierechtelijke vereisten, moet elke lidstaat ervoor zorgen dat het publiek in een vroeg stadium effectieve kansen krijgt om deel te nemen aan de opstelling van het ontwerp van geïntegreerd nationaal energie en klimaatplan — wat betreft de plannen voor de periode 2021-2030, bij de opstelling van het definitieve plan ruim voordat het wordt aangenomen — en aan de opstelling van de in artikel 15 bedoelde lange termijn strategieën”

Aan de klimaattafels zat niet “het publiek” doch belanghebbenden en NGO’s en daarom is de klimaatwet in strijd met voornoemd artikel 10 en derhalve onwettig.

Met de provinciale verkiezingen maart jl heeft de kiezer een signaal afgegeven door massaal te stemmen op een partij die tegen de klimaatwet is. De regering heeft dat signaal niet alleen genegeerd maar er ook volledig negatief op gereageerd door in allerhaast de wet door de eerste kamer te frommelen.

Wat u bij de andere 8 vragen invult is aan u.

Met dank aan climategate

Op Koopzondag mag u kopen!

Vrijspreker | 04-10-2019 | 01:00

Hub schreef het volgende artikel in 2008. Helaas is het nog steeds actueel. Er zijn nog steeds mensen die op basis van geloof, of een afkeer van een 24 uurs economie, u iets onschuldigs als winkelen verbiedt.

Hub: Moet je eens over denken.

Wat een idioterie dat andere mensen jou verbieden op “andere” zondagen te kopen. Wat bezielt mensen eigenlijk om zich zo met jouw leven te bemoeien?

Omdat ze je dan persoonlijk niet van het kopen kunnen weerhouden, hebben ze de overheid ingeschakeld die dat verbod met (dreiging van) geweld uitvoert.

Lees meer

Blijfstraffer

Vrijspreker | 03-10-2019 | 01:00

In het artikel ‘Blijfstraffen’ schreef ik al dat je een liefhebber van belasting betalen moet zijn als je vermogend bent en er voor kiest om in NL te blijven. Onbegrijpelijk dat een samenleving rijke mensen weg wil pesten. Zelfs al doen ze niets, ze consumeren, dus de bakker is blij, ze gaan uit eten dus de restaurants zijn blij, ze vervelen zich dus gaan ze drinken, slijterijen blij, dan hebben ze een taxi nodig etc etc. Zelfs al leven ze louter van dividend van hun aandelen, nog steeds zijn de aanbieders van goederen en diensten blij (anders zouden ze het niet aanbieden) en met het verstrekte risicodragende kapitaal kan een bedrijf weer investeringen doen die de productiviteit verhogen waardoor de lonen kunnen stijgen etc etc. Enfin, als u wat Oostenrijkse school economie heeft gestudeerd kent u het verhaal.

Nu heeft de Hoge Raad besloten dat die fictieve vermogensrendementsheffing onredelijk is en laat het aan de wetgever om het te repareren. Dus wat doet de wetgever in haar oneindige wijsheid? Ze maken het nog straffer!! Nog meer vermogende mensen zullen vertrekken. Geniaal. Wat is namelijk het voorstel? Spaargeld wordt minder belast en beleggingen meer. Want het moet ‘budgetneutraal’. Ja tuurlijk, een parasiet gaat niet in zijn eigen vlees snijden. De overheid moet even groot blijven, minder plunderen van de reeds aan alle kanten kaalgeplukte belastingslaaf is nimmer een optie

Stel in huidige situatie heb je 30kE spaargeld en 20kE beleggingen. Daar betaal je nu 114 E over in box 3. In de nieuwe situatie ga je het dubbele betalen. Spaargeld wordt ontzien en al het andere wordt geacht 5,33% te renderen en daarover betaal je 33% belasting.

Als je geen spaargeld hebt maar louter 35kE in aandelen (je moet wel om nog wat rendement te maken tegenwoordig) dan betaal je in huidige situatie 27 E in box 3 en in het nieuwe voorstel 484 E. 18 keer zoveel (!). Gek genoeg wordt Jan Modaal dus het hardste gepakt want een miljonair gaat ‘maar’ 36% meer betalen. De VVD heeft zogenaamd de middenklasse herontdekt.   Herontdekt als melkkoe bedoelen ze kennelijk. Multimiljonairs hebben procentueel nog minder stijging. Dat komt omdat die nu al zwaar gepakt worden in de schijf 3 van 1,68 %. Echter, 20% meer betalen over een hoop vermogen betekent een serieuze knaken exodus en kan de druppel zijn om te verkassen. Zeker als België zo dichtbij is.

De druk is te verminderen door meer spaargeld aan te houden, maar je bent natuurlijk niet goed wijs als je alles in spaargeld omzet. En een miljonair is meestal niet dom (tenzij hij Bernie Sanders heet) en/of heeft goede adviseurs. Spaargeld staat op het punt om een negatieve rente te krijgen. Dus met inflatie van 2% (in het echt waarschijnlijk meer) boer je ontzettend achteruit. Daarenboven loop je ook nog eens het risico op een bail in. De Dijsselbloem doctrine. Dus dat is totaal geen optie met het nog steeds zwakke en verrotte financiële stelsel. Het heeft wel 1 voordeel: elke financieel adviseur zal als dit voorstel wet wordt alleen maar hoeven roepen tegen zijn vermogende cliënten: ‘Emigreren!’. Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker.

Hijseenberg, Oktober 2019

Gretardeerd

Vrijspreker | 01-10-2019 | 06:38

Wie inmiddels nog niet van Greta het klimaatmeisje gehoord heeft moet wel onder een hele grote steen leven. De publiciteit rondom Greta is overweldigend, je zou haast zeggen dat er een geraffineerde PR campagne achter zit. Het begint zelfs religieuze trekjes te vertonen.

Inhoudelijk slaat Greta de plank helemaal mis. Ik wil niet aan Greta bashing doen hier, ik wist ook van toeten noch blazen toen ik 16 was, integendeel, ik vind het eigenlijk wel een beetje zielig. Ze is kennelijk enorm bang gemaakt door haar ouders en de media voor een non probleem. Ik groeide op met ‘laat maar vallen (die kernbom) want het komt er toch wel van’, gelukkig had ik het te druk met puistjes uitknijpen om er wakker van te liggen, maar Greta lijkt toch echt in angst te leven.

Ze zou er goed aan doen om deze presentatie van Dr. Patrick Moore, co founder van Greenpeace eens te bekijken. Slaapt ze vast een stuk beter. Dr. Moore wijst erop dat CO2 historisch gezien geen enkele correlatie heeft met temperatuur en sterker nog, doordat beestjes op een gegeven moment CO2 uit de lucht wisten te halen om een pantser te bouwen, dat we geleidelijk aan het afdalen waren naar een kritiek punt van 150 ppm CO2 waarbij alle planten sterven. En dat is zeker vervelend voor tree huggers, maar zo’n beetje voor al het leven op aarde. Dat is dus een echt ‘mass extinction  event’, niet die paar cm waterspiegelstijging waar Greta over jeremieert. Mede door menselijke uitstoot van CO2 (eigenlijk het weer in de atmosfeer pompen van wat beestjes meegenomen hadden in hun graf) is het percentage CO2 weer wat gestegen van 300 naar 400 ppm. Nog steeds te weinig, want planten groeien het hardst bij 1200-1500 ppm (vraag maar aan tuinders) maar de planeet wordt er al groener door. Dus ipv ‘ How dare you!’ te roepen zou Greta de mensheid moeten danken voor het afwenden van deze enorme catastrofe.

Wat ook wel interessant is aan het hele verhaal is de gebruikelijke hypocrisie van de libtards. Als je kritiek hebt op Greta dan ben je een fout persoon. Maar libtards hadden geen enkel bezwaar om een kind met een ‘MAGA hat’, die niets verkeerds deed, volledig af te branden en ze hebben ook ‘mini AOC’, slechts 8 jaar oud (!), van het internet gepest met doodsbedreigingen omdat die kritiek had op hun ‘New Green Deal’ heldin ‘Alexandria Occasional Cortex’.  Hier een boek over hoezeer AOC de plank misslaat.

Greta kan niet tegelijkertijd oud genoeg zijn om haar mening te geven over een belangrijke kwestie en te jong zijn om te worden bekritiseerd voor de dingen die ze zegt.

Hijseenberg, Oktober 2019

Nieuwe site

Vrijspreker | 26-09-2019 | 20:00

Beste lezers. Op 29 augustus kondigden we onze nieuwe site aan. (bron). De bedoeling was dat we een paar maanden later zouden overgaan. We houden ons niet aan ons schema. We zijn van plan komend weekend te migreren. Dit betekent een kleine kans op verlies van functionaliteit gedurende het weekend. We verwachten geen dataverlies. Alhoewel we niet instaan voor de reacties geplaatst op vrijdagavond zelf. We gaan gedurende het weekend uitgebreid testen.  Lees meer

Hub spreekt over majesteitschennis

Vrijspreker | 20-09-2019 | 01:00

Hub Jongen, jarenlang de drager van deze website, schreef in 2008 het volgende artikel: Een man van 45 jaar is veroordeeld tot vier maanden cel voor het beledigen van de koningin. (Volkskrant).

Hij noemde Beatrix een “kanker hoer”.

In hoeverre is die wet in strijd met de Vrijheid van meningsuiting?

Lees meer

Hub spreekt: Zogenaamde “liberalen” zijn inconsequent en zeker geen “libertariërs”

Vrijspreker | 13-09-2019 | 01:00

Liberalen kunnen soms best wel libertarisch overkomen. Totdat je kijkt wat ze daadwerkelijk voorstaan. Hub merkte dit ook op en werkte een discussie die hij op Buitenhof zag uit tot het volgende artikel:  Lees meer

Hub: Godslastering? Wat is dat nu precies?

Vrijspreker | 06-09-2019 | 01:01

Hub schreef het volgende artikel over godslastering in maart 2008, waar nog steeds geen speld tussen te krijgen is. Laster over God is immers één van die zaken die onmogelijk te bewijzen is....  Lees meer

Open brief aan Paul Blokhuis

Vrijspreker | 31-08-2019 | 11:23

Hai Paul, Hoe is’t? Ik liep je laatst tegen het virtuele lijf op Twitter en kwam er zodoende achter dat je iets met politiek doet. Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is het toch? (longread alert)  Lees meer

Hub: Hoe krijg je INTERNET in Nederland 2008?

Vrijspreker | 30-08-2019 | 01:00

Soms liet Hub zijn frustratie spreken. Alhier zijn frustratie over het verkrijgen van internet toen hij in 2008 verhuisde naar zijn appartement in Gouda.  Lees meer

Nieuwe website: wie denkt mee?

Vrijspreker | 29-08-2019 | 18:00

De opzet van de Vrijspreker website is jarenlang niet veranderd. Ook de mobiele weergave is gewoon niet goed. Gisteren hebben we eindelijk besloten om te kijken wat we hieraan kunnen doen. De webhoster van de site kwam met een tweetal voorbeelden. We delen deze voorbeelden alvast, zodat we in een vroege fase feedback kunnen krijgen:   Lees meer

Hub spreekt: Kredietcrises? Kan de overheid ons redden?

Vrijspreker | 23-08-2019 | 01:00

Nu we ruim tien jaar verder zijn kunnen we het volgende artikel van Hub uit 2008 op zijn waarde schatten. Hub: Kredietcrises? Kan de overheid ons redden? Vergeet het maar.  Balkenende, Bos, Bush en anderen houden wel mooie praatjes om het volk kalm te houden. Ook wordt geprobeerd met (verkeerde) stimulerende maatregelen het tij te keren. Maar je kunt een tekort aan geld niet oplossen door nieuw geld bij te drukken, of door geld te goedkoop te maken. (Kunstmatige rentverlagingen)  Lees meer