wp_users, ID, user_nicename,vrijspreker
Vrijspreker

Vloeken in de klimaatkerk

Vrijspreker | 07-12-2019 | 08:45

Greta het klimaatmeisje wil niet vliegen, maar in tegenstelling tot Laura het zeilmeisje kan ze zelf niet zeilen waardoor de bemanning van haar uit koolstof gemaakte boot de wereld moet overvliegen. Je verzint het niet.

Greta was onderweg naar een klimaattop in Chili, maar door de rellen daar was deze verplaatst naar Madrid dus ze moest de oceaan weer over met wederom een extra vlucht tot gevolg.  Tijdens deze top werd er een alternatieve top gehouden van mensen die denken dat het allemaal wel meevalt met de klimaatcrisis.  Daar hebben ze ook argumenten voor.  Wetenschappelijke argumenten. Dat is natuurlijk vloeken in de klimaatkerk waar ze meer gedreven lijken te worden door emoties.  Het heeft trekjes van een religie of een cult.  Waarom anders een meisje opvoeren als boegbeeld? Door al dat spijbelen gaat Greta misschien wel wat natuurkunde/scheikunde/geschiedenis/biologie/geologie lessen missen die haar hadden kunnen helpen te begrijpen dat ze door haar ouders en andere volwassenen voor het lapje wordt gehouden.

Er zijn veel vraagtekens te plaatsen (hier een aardige lijst) maar een van de sprekers tijdens de alternatieve klimaattop, Dr. Happer, een wetenschapper met een bijzonder indrukwekkende staat van dienst, wijst in deze presentatie op iets wat nog vaak wat ‘onderbelicht’ wordt. Het afnemend absorptievermogen van CO2. In de onderstaande grafiek is te zien dat CO2 inderdaad een broeikasgas is. Bij nul procent CO2 in de atmosfeer is de ‘warmte uitstraling‘ terug de ruimte in veel groter dan bij 400 ppm (huidig gehalte). Maar als dat verdubbeld wordt naar 800 ppm (hetgeen met de huidige toename snelheid nog heel lang zal duren) dan is er nauwelijks effect waar te nemen!

Zelfde geldt voor methaan (CH4) waar we bang mee gemaakt worden want als de permafrost in Siberië smelt dan zou er veel methaan vrijkomen en dat is een veel sterker broeikasgas dan CO2. Ten eerste is dat effect dus nihil, maar testen hebben uitgewezen dat bacteriën in de grond die bij het smelten uit hun winterslaap komen de methaan oppeuzelen.

Het is te vergelijken met het rood schilderen van een witte wand. De eerste laag heeft een groot effect. Alle lagen daarna steeds minder. Dit is keiharde wetenschap, dit effect/deze grafiek staat niet ter discussie. En toch wordt driekwart van de NL kinderen bang gemaakt en worden miljarden verspild om iets tegen te gaan wat geen waarneembaar effect heeft. Wat wel waarneembaar is is het groener worden van de aarde door meer CO2. Met name in de drogere gebieden op aarde omdat voor de opname van CO2 een plant haar stomata moet openzetten en daarbij verliest zij water. Meer groen, meer voedsel. Klinkt allemaal erg catastrofaal.

De propaganda van het klimaat circus is eindeloos. Je paard wordt te dik door global warming. Deze weerman beweert dat het nog niet gestormd heeft in NL vanwege global warming. Zogenaamde temperatuur records die helemaal niet waar blijken. Allemaal van die kleine steekjes die samen opbouwen tot een heilig geloof in climate change. Inconvenient ‘Truth’ by a thousand cuts.

Hijseenberg, December 2019

Hub spreekt: Is belastingontduiking immoreel?

Vrijspreker | 06-12-2019 | 01:00

https://www.youtube.com/watch?v=eHxUCLiIhRY

(video naderhand toegevoegd aan dit artikel eerder verschenen in 2008). Een overeenkomst die staatssecretaris Jan Kees de Jager afgelopen vrijdag gesloten heeft met Chief Minister Mike Torode van Guernsey bracht ons tot nadenken over moraliteit van belastingontduiking.

Politici brengen belastingontduiking altijd als fraude en als iets heel slechts.

Maar in feite is het beginpunt, het dwingen van mensen, tegen hun vrije keuze, om een deel van hun verdiensten af te staan, al immoreel.

Lees meer

#NietGehoordindePlenaireZaal

Vrijspreker | 05-12-2019 | 11:00

Voorzitter.

Wie houden we voor de gek? We staan hier vandaag voor de derde, of is het alweer vierde keer, om D66-staatssecretaris Menno Snel te bevragen over de rokende puinhopen bij de Belastingdienst.

Portret Menno Snel

Softwaresystemen zuchten en steunen. Onschuldige burgers worden met medeweten van de ambtelijke top gecriminaliseerd, vervolgd en aangeslagen voor absurde belastingboetes. Het drijft velen tot wanhoop, en enkelen zelfs tot zelfmoord. De dienst zelf lijkt op instorten te staan.

De staatssecretaris hield cruciale informatie achter voor de Kamer, niet alleen formeel maar ook persoonlijk. Dat was ooit een politieke doodzonde. Zoals het ook een rechtsstatelijke doodzonde is wanneer de overheid knevelarij pleegt bij onschuldige burgers.

Verdwijnen de problemen bij de Belastingdienst als de we de staatssecretaris vandaag naar huis sturen? Nee, natuurlijk niet. Maar voor de zoveelste keer, en bij de zoveelste bewindvoerder op rij, gaan we vandaag meemaken dat een regeringslid wegkomt met leugens, iets kan mompelen over een slecht geheugen, in geacteerde nederigheid loze woorden mag prevelen over verbeteringen in de toekomst, en zich gesteund door fractiediscipline en coalitiebelangen in een zucht van opluchting naar de uitgang mag begeven - mét behoud van functie, welteverstaan.

We zijn op een kruispunt beland in ons bestuur, waar we een afslag hebben genomen in een richting waarin verantwoordelijkheid voor ambtelijk en politiek falen onbestraft blijven. Waarin liegen wordt gedoogd. Waarin de oppositie, zelfs met 75 tegen 75, geen tanden meer weet te tonen wanneer het er toe doet. Waarin politieke slagers keer op keer hun eigen politieke vlees mogen keuren, in onderzoekscommissies die terugwerken vanuit voor de coalitie gunstig uitpakkende conclusies. En waarin klokkenluiders, belaanbinders en poeproerders in het ambtenarenapparaat zélf het volle gewicht van de ambtelijke angstcultuur over zich afroepen, wanneer ze proberen om het schip der staat bij te sturen in een redelijke, rationele en rechtvaardige richting.

Voorzitter, we ronden af. Het landsbestuur heeft de blik naar binnen gericht in een Kamer zonder spiegels. We kunnen elkaar hier dag in dag uit om toezeggingen vragen, beloftes van verbetering aanhoren en met het gevoel dat we ons werk goed gedaan hebben huiswaarts keren.

Maar zolang we allemaal dit spel mee blijven spelen, blijft alles bij het huidige. Je kan niet iedere keer hetzelfde doen, en een andere uitkomst verwachten. Dat is de definitie van waanzin.

Dank u wel.

Bron: GeenStijl

Foto: Wikipedia

Teeven stuurt bij

Vrijspreker | 05-12-2019 | 09:00

met dank aan Matt de kunstenaar

Hub spreekt een dag later over kinderopvang

Vrijspreker | 29-11-2019 | 02:00

Dagje later dit bericht van Hub: De regering zat onder andere in de problemen met de overschrijding van 500.000.000 euro voor de kinderopvang. Die hadden ze zo aantrekkelijk gemaakt, en zoveel subsidie ingestopt dat er uiteraard veel meer gebruik van gemaakt werd dan die overheid had kunnen bedenken.

Al hadden ze dit op hun 5 vingers kunnen uitrekenen!

Lees meer

Hub spreekt: Kinderopvang kost nu al 500 miljoen euro EXTRA belastinggeld

Vrijspreker | 29-11-2019 | 01:00

De ambities van kinderopvang waren iets te hoog, iets dat Hub signaleert in het volgende artikel uit 2008:

Kinderopvang is het volgende fiasco van de overheid.

Weer wordt de stelling dat alles wat de overheid doet, fout loopt of duurder wordt, bevestigd door onderstaand NOS-bericht.   Lees meer

The Great BOrator

Vrijspreker | 28-11-2019 | 01:00

Allereerst excuses voor de Hitler vergelijking. Doorgaans heb je daarmee de discussie al verloren. Maar Sacha Baron Cohen aka BORAT aka The Dictator bedient zich ook van een Hitler vergelijking, hij poneert in een speech die viral is gegaan dat Facebook in de jaren 30 advertenties zou verkopen voor de ‘Endlösung’. Ik bedoelde natuurlijk om een vergelijking te maken met Charlie Chaplin, ook een komiek. Chaplin viel Hitler aan voordat de USA dat deed en Cohen valt de social media aan voordat deze uw hersenen in marcheren.

Als een echte dictator (life imitating art?) eist Cohen dat platformen zoals Facebook, Youtube, Twitter, de content die daar op geplaatst wordt moeten zuiveren van ongewenste informatie. ‘Om de democratie te redden’ zo stelt hij. Hij noemt de CEOs van de voornoemde platformen ‘high tech robber barons’. Ronkende taal. Eloquente retoriek van een groot Orator. Of Goebbeliaanse propaganda? De heilige democratie moet gered worden van de hebzucht van deze snoodaarden. Demoniseren van bepaalde groepen door ze als hebzuchtig af te schilderen, waar hebben we dat vaker gezien? En wie kan er nu tegen democratie zijn? Even terzijde dat Hitler ook democratisch is gekozen, met behulp van propaganda. Hebzucht, ja dat is altijd slecht. Dat heeft ook de crisis van 2007 veroorzaakt.  Net zoals de zwaartekracht achter de meeste vliegrampen zit. Cohen heeft slechts 130 miljoen $ vergaard met zijn films, dus die is totaal niet hebzuchtig. Robber barons, dat klinkt heel eng (zijn ze niet overigens, hier Tom Woods daarover). Die moeten wel coute que coute gestopt worden. ‘Baron’ Cohen roept daarom in zijn speech op om ze in de cel gooien als ze doorgaan met hun vileine praktijken zoals vrije meningsuiting ondersteunen.  Cohen is kennelijk geen fan van Voltaire’s "I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it". Neen, van Cohen mogen ze wegrotten in een cel. Om jouw vrijheden te beschermen uiteraard. Je vrijheid om te zeggen wat je wilt, zolang het maar overeenkomt met wat de heersers en hun useful idiots zoals Cohen goeddunken.

In NL zitten we er bovenop. In dit rapport wordt Vrijspreker voor ‘hyperpartisan’  uitgemaakt. In Duitsland valt men weer eens met de deur in huis en in Zweden gaan ze nog verder, daar krijg je een boete voor andermans uitspraken. En wee je gebeente als je twijfels uit over global warming.

Hijseenberg, November 2019

Avochaos

Vrijspreker | 24-11-2019 | 12:51

Toen ik dit artikel las over een ‘Avogaddon’ in Mexico waarbij de maffia zich toelegt op de productie en handel van avocados, dacht ik in eerste instantie dat wellicht de theorie dat een maffia alleen bestaat van dingen die door de overheid illegaal worden gemaakt dus misschien niet altijd opging. Liever mijd je dat soort artikelen natuurlijk want je wilt jezelf geen cognitieve dissonantie geven, confirmation bias is bliss, maar 1 van mijn overtuigingen is dat als er iets vreemd aan de hand is in de maatschappij dat de oorzaak daarvan bijna altijd te traceren is naar overheidsingrijpen.

En gelukkig hoefde ik mijn blauwe pil niet te nemen (De Matrix variant, niet die van Pfizer). In het artikel:

“The threat is constant and from all sides,” said Jose Maria Ayala Montero, who works for a trade association that formed its own vigilante army to protect growers.”

Kennelijk faalt dus de overheid in het beschermen van eigendom. Het opgedrongen monopolie op bescherming, waarbij je wel belasting moet betalen ondanks de wanprestatie van de overheid en je dus dubbel moet betalen aan ofwel private bescherming (die tegengewerkt wordt door de overheid door bijvoorbeeld wapenbezit te verbieden (in Mexico in theorie toegestaan maar doordat ze alleen in staatswinkels te verkrijgen zijn is er een de facto verbod) ofwel de mafia (de mafia die doorgaans wel bescherming levert als je ervoor betaalt, dus per definitie beter dan de overheid)

Het artikel beschrijft een oorlog tussen kartels,  oorlogen en wapens zijn nogal duur, dit heeft alleen zin als er exorbitante winsten worden gemaakt. Met avocados?? De US overheid heeft wel een schaarste in aanbod gecreëerd:

“Michoacan is the only state in the country allowed to sell to the United States, which banned avocados from Mexico until 1997 over concerns about pests”

Toch blijft het raar dat de maffia zich met avocados bezig houdt. Misschien verdienen ze zoveel met drugs en hebben ze de gewelddadige infrastructuur toch al (wapens, omgekochte politie/rechters etc) dat een beetje diversifiëren met avocados wel lonend wordt. Een soort kruisbestuiving.

“organized crime’s invasion of the avocado industry is a microcosm of what is happening elsewhere in the country — and a potent illustration of how the government has unintentionally fueled more violence.”

“The government strategy failed to end crime and violence in Michoacan, and in some ways only made things worse. The Viagras, for example, probably wouldn’t exist today if not for the state’s interventions.

Interessante conclusies, voor een mainstream media outlet in het linkse Californië waar men ervan overtuigd is dat het zonder overheid ‘chaos’  wordt.

Hijseenberg, November 2019

Hub spreekt: Politici durven waarheid niet onder ogen te zien

Vrijspreker | 22-11-2019 | 01:00

Hub schreef het volgende nog steeds actuele artikel over de zinloze strafbaarheid van drugshandel in 2008:  Politici durven de waarheid niet onder ogen te zien. Dat zegt ten minste Hans van Duijn, de voorzitter van de Nederlandse Politiebond.

En “hij denkt dat ook de hoofdcommissarissen er ook zo over denken”.

Maar durven ze dat inderdaad niet?   Lees meer

Hub spreekt: Het volk moet leren hoe ze TV moeten kijken

Vrijspreker | 15-11-2019 | 01:00

Artikel eerder verschenen in 2008: Bezorgd kabinet verzint constant mogelijkheden om daarbij te helpen.

Nu hebben onze leiders weer grote zorgen dat u en uw kinderen niet goed televisie kunnen kijken.

Om die zorg op te heffen, komt er een nieuw overheids-kenniscentrum dat ouders en kinderen gaat helpen kijken.

Lees meer

Hub spreekt: Vandaag is het de elfde van de elfde

Vrijspreker | 11-11-2019 | 11:11

Hub schreef in 2007 het volgende en nog steeds actuele artikel: Vandaag begint in het zuiden van Nederland de carnaval te kriebelen. In verschillende dorpen en steden worden dan de eerste feesten gehouden die een begin aan het carnavalseizoen maken.   Lees meer

Hub spreekt: Een Vrouwenquotum! Worden wij door idioten geregeerd?

Vrijspreker | 08-11-2019 | 01:00

Actueler dan ooit. Inclusiviteit. Hub schreef hierover in 2008 het volgende artikel. Hub: Worden wij door idioten geregeerd? Deze vraag heeft VrijsprekerSchrijver Wladimir al veel eerder positief beantwoord.

Ik ben daar altijd een beetje sceptisch over geweest. Ik dacht dat het probleem meer zat in de domheid en onkunde van die op macht beluste lieden.

Maar vandaag kreeg ik de bevestiging dat Wladimir gelijk heeft:

Het moeten wel idioten zijn.   Lees meer

Hub spreekt: Dienstplicht! Een balletje opgooien?

Vrijspreker | 01-11-2019 | 01:00

Hub schreef dit artikel in 2008: Defensie heeft een tekort van 6000 personen om te doen wat ze graag zouden willen doen.

De vertrekkende commandant van de NL strijdkrachten noemde al de mogelijkheid om de dienstplicht dan maar weer in te voeren.

Vandaag wordt in de Kamer gesproken over het opvangen van het personeelstekort.

De beste oplossing daarvoor is het afschaffen van het hele defensie apparaat!   Lees meer

Het geloof in statisme

Vrijspreker | 30-10-2019 | 08:01

Steeds meer mensen in de wereld worden wakker en verzetten zich tegen

de maffia organisatie die zich overheid noemt. Frankrijk (de gele

hesjes), Hongkong, Libanon (meer dan een miljoen mensen op straat),

Spanje/ Catalonië, Irak, Ecuador (ziet eruit als een burgeroorlog),

Chili, Guinee, Haïti, Bolivia, Nederland (boerenprotest), etc.

Als anarchist ben ik tegen geweld en is het oké jezelf te verdedigen

tegen geweld van bijvoorbeeld de overheid. Je hebt geen koningen,

keizers, politici, overheid, heersers of andere zogenaamde "hogere

machten" nodig voor toestemming om wat dan ook te doen of te laten. Je

bent vrij om zelf keuzes te maken. Overheden zijn de veroorzakers van

de meeste problemen in deze wereld. Door dingen te verbieden of te

reguleren zet je juist aan tot crimineel gedrag.

Wat geeft die ene persoon het recht om bepaalde wetgeving er door te

drukken? Welk proces verleent die macht aan die bepaalde wetgever? Hoe

komen regeringen tot stand en wat geeft hen het "recht" om over een

bepaald stuk land te heersen? Waarom bestaat er zoiets als de Staat

(der Nederlanden)?

En dan is er nog zoiets als het goddelijke recht van koningen. Dat is

de oude Europese politieke doctrine dat koninklijke families specifiek

door God zelf zijn gekozen om over de mensen te heersen, zoals het

Engelse en Nederlandse koninklijk huis.

En daarom is het niet louter een analogie om te zeggen dat statisme

een vorm van religie is. Integendeel. Een oproep aan het goddelijke is

noodzakelijk om de kloof te overbruggen tussen de gewone stervelingen

en de machtige wetgevers die het goddelijke recht hebben gekregen om

ons te vertellen wat we moeten doen. Daarom zijn er uitgebreide regels

en rituelen voor het omgaan met de heilige relikwieën van de kerk van

de regering.

En dit is de reden waarom zoveel tradities nog steeds draaien om het

concept dat onze "geliefde leiders" moeten worden vereerd als

goddelijke iconen.

Het is tijd om wakker te worden, de goddelijke ketens van deze

goddelijke tirannen af te stoten en onszelf te bevrijden van het gevaarlijkste geloof (video, Nederlandstalig ondertiteld) -- degenen die stellen dat een speciale groep mensen het goddelijke recht heeft om over ons te heersen. En, na dit te hebben gedaan, kan de

beschaving zijn adolescentie achter zich laten en een Gemeenschap van

individuen worden waarin vrijwillig wordt samengewerkt.

Maar goed of dit gaat gebeuren is een tweede...

Ingezonden door ShutR

zelf ook schrijven op vrijspreker, mail naar info@vrijspreker.nl

Donderdag. Lezing. Peter Ridd: de man die ontslagen werd omdat hij vindt dat het koraal prima met klimaatverandering kan omgaan.

Vrijspreker | 26-10-2019 | 12:28

Verdwijnt het grote barrière rif? Of is dit een voldoende robuuste natuurlijke structuur die tegen een stootje kan? Als ik wikipedia mag geloven dan ontstond 25 mln jaar geleden de juiste condities voor de eerste groei van koraal bij de Koraalzee, juist door de opwarming van zeewater. Bovendien zorgde de stijging van de zeespiegel tussen 20 duizend en 6 duizend jaar geleden voor een verdere groei van het rif. Rijzende temperaturen en een rijzende zeespiegel waren in het verleden factoren die het rif ten goede kwamen. Nu wordt er gesteld dat rijzende temperatuur het rif doet afsterven. Verwarrend. Wellicht tijd om naar een lezing hierover te gaan die duidelijkheid verschaft? Dit kan aanstaande donderdag in Leiden.

Ik haal de rest van het artikel aan van een pagina van de groene rekenkamer. De Australische onderzoeker Peter Ridd neemt ons mee in de wondere wereld van het koraal. Na tientallen jaren onderzoek is het voor hem duidelijk geworden dat koraal meer dan welk ander organisme dan ook bestand is tegen allerhande externe invloeden, waaronder milieuvervuiling, cyclonen, opwarmend zeewater en oceaanverzuring.
Nee, de Great Barrier Reef gaat dus niet verdwijnen door klimaatverandering en die opvatting kwam hem duur te staan. Eerst werd hem een gebrek aan collegialiteit verweten nadat hij zich in de media positief had uitgelaten over de toekomst van het koraal. Enkele maanden later werd hij zelfs ontslagen door zijn werkgever, de James Cook University.
Sindsdien (zie hier) strijdt Ridd niet alleen voor reproduceerbare wetenschap maar ook voor het terugkrijgen van zijn baan en voor het recht op academische vrijheid.
Hij is 31 oktober een dag in Nederland, maar geeft ‘s avonds een door Stichting CLINTEL en Stichting de Groene Rekenkamer georganiseerde lezing in Leiden.
Mis het niet!

De locatie van het evenement is in Leiden, een zaal in het Hilton naast Corpus, dat eveneens een bezoek waard is en mooi gecombineerd kan worden. Het ligt naast de A44 en er zijn vele goede busverbindingen vanuit Leiden Centraal Station, richting Katwijk.

De organisatie is samen met Clintel.

Voorafgaand aan de lezing is er de mogelijkheid om gezamenlijk een buffetmaaltijd te nuttigen. Hiervoor bieden we een speciaal ticket waarbij voor €24,- extra gesproken kan worden met Peter Ridd zelf, bestuursleden van DGRK en Clintel en waarschijnlijk vele bekenden. U krijgt dan weer €5,- korting op de toegangsprijs. Wij zullen kijken of we de aanwezigen kunnen aankondigen op de website.

Programma:

  • 17:30 inloop, aperitief aan de bar
  • 18: 30 buffet (optie)
  • 19:00 inloop, welkomskoffie/thee
  • 19:30 lezing en vragen
  • 21:00 einde lezing
  • 21:30 einde avond

Koop hier uw ticket

Overweeg ook het evenement "the polar bear catastrophe that never happened" op zondag 17 november in diergaarde Blijdorp.

Met dank aan de groene rekenkamer.

De federal reserve bank beweegt naar "QE4ever"

Vrijspreker | 26-10-2019 | 11:36

By Mike Gleason, Money Metals Exchange

Een nieuwe week die nieuwe en uitgebreidere interventies in de repo markt brengt. (de repomarkt is de 1 nacht's markt voor schatkistpapier en staatsleningen). Donderdag heeft de Fed tweemaal ingegrepen met liquiditeits injecties. De Fed heeft haar aanbod voor repo's voor 1 nacht verhoogd van 75 miljard naar 120 miljard.

Dit is bovenop de 60 miljard per maand aan schatkistpapier aankopen die tot ver in het volgende jaar zullen doorgaan en mogelijk nog daarna. Alleen al de afgelopen maand is de Fed's balans met 200 miljard toegenomen.

je zou denken dat dit soort grote ingrepen de beleggers en iedereen die US dollars aanhoudt zou alarmeren. Maar het vreemde is dat bijna niemand zich zorgen schijnt te maken. Er is geen risico opslag in de aandelen markt waarneembaar. En de mainstream media meldt deze enorme overdrachten in papieren waarde bijna niet.

Het zou kunnen zijn dat na alle QE rondes van het afgelopen decennium, deze laatste toename in geldverruiming slechts een onderdeel is van het nieuwe normaal. Maar we maken ons zorgen dat er zeer abnormale ontwikkelingen kunnen plaatsvinden.

Op zijn minst is er een voortdurend liquiditeitstekort in de kredietmarkt om de dagelijkse posities voor de nacht af te dekken. De Fed was duidelijk bang dat dit tekort het systeem zou kunnen bevriezen en de geldmarkten zouden falen.

We weten nog niet wat er gebeurt in de krochten van de institutionele markten, maar we zullen het beleid van de Fed blijven volgen. Toen deze nieuwe marktinterventies voor het eerst plaats vond, heeft het onderzoeksteam van Money Metals, evenals recente gasten in de podcasts, onmiddellijk verwacht dat dit het begin was van een nieuw QE programma.

Nu, ondanks de ontkenningen van de voorzitter van de Fed Jerome Powell is het duidelijk dat we gelijk hebben.

Het is een vorm van QE en we kunnen alleen maar raden hoeveel groter het de komende weken wordt. Eigenlijk ziet het er steeds meer naar uit dat er QE4ever is. Het op deze manier "bijdrukken van geld" heeft zeker implicaties in de vorm van hogere inflatie in de reële economie.

De inflatoire tendensen van voorgaande QE programma's werden grotendeels door de kapitaalmarkten ondervangen en door de relatieve zwakke economie. De huidige toename in de balans van de Fed komt op een tijd dat de aandelen koersen zeer hoog staan terwijl veel economische indicatoren het goed doen.

We moeten niet verbaasd zijn als de edelmetaal markten het stijgende inflatie risico gaan reflecteren.

De goud en zilvermarkten laten tekenen zien om door grenzen te breken. Goud ging donderdag weer boven de 1500 dollar grens terwijl zilver het ook relatief goed deed.

Vooruitkijkend naar volgende week, zullen edelmetaal beleggers kijken naar de beslissing van de Fed over de rentetarieven. Het ziet ernaar uit dat er een volgende tariefsverlaging aankomt. Dit komt dan bovenop alle andere liquiditeitsinjecties.

Het risico voor de goud en de zilver markt is dat Wall Street dit viert door de aandelen koersen naar een nieuw record te brengen. Als dat gebeurt kan er een tijdelijke vraaguitval in de edelmetaalmarkt plaatsvinden. Maar het zal geen verkoopgolf veroorzaken. Een stijgende zee van liquiditeit zal uiteindelijk alle schepen op een hoger niveau brengen.

Edelmetaal markten hebben het dit jaar goed gedaan. De consolidatiefase van de afgelopen weken ondermijnt op geen enkele manier de opgetreden stijgingen noch de lange termijn bull markt implicaties.

Volgend jaar kunnen we een erg gepolariseerd en soms gemene politieke campagne verwachten zodra duidelijk is wie de democratische kandidaat wordt. Thans is het momentum binnen de geradicaliseerde democraat ten faveure van Elizabeth Warren.

Gezien de plannen van Warren om belastingen fors te verhogen en grote Amerikaanse bedrijven op te splitsen zou een winst van Warren de aandelen markten met 20 procent of meer doen dalen.

Een van de verkiezingsbeloften van Warren is een "welvaartsbelasting". Dit is een gevaarlijk nieuw concept - namelijk dat de overheid niet slechts kapitaalwinst op investeringen belast maar ook de marktwaarde van investeringen en de andere activa van het huishouden samen belast.

Een "welvaartsbelasting" dwingt je om de waarde van al je bezittingen op te geven - je financiële gegevens, maar ook je huis, je auto, je persoonlijke bezittingen en je gouden munten.

Onder de huidige wetgeving genereert het bezit van gouden en zilveren munten geen belastingschuld, totdat ze verkocht worden. Onder een welvaartsbelasting, zullen gouden munten en andere bezittingen een jaarlijkse afroming krijgen van de overheid.

Onafhankelijk of een dergelijk voorstel ooit wet wordt, en onafhankelijk van wie de verkiezingen volgend jaar wint, zal de overheid steeds kijken naar nieuwe manieren om inkomsten te verkrijgen zolang de budget tekorten toenemen. Een manier in de Verenigde Staten om je in te dekken tegen een Warren Welvaartsbelasting of een Biden kapitaal winst belasting verhoging is je activa in een individual retirement account te stoppen (een soort van persoonlijk pensioenplan).

Mike Gleason is a Director with Money Metals Exchange, a national precious metals dealer with over 50,000 customers. Gleason is a hard money advocate and a strong proponent of personal liberty, limited government and the Austrian School of Economics. A graduate of the University of Florida, Gleason has extensive experience in management, sales and logistics as well as precious metals investing. He also puts his longtime broadcasting background to good use, hosting a weekly precious metals podcast since 2011, a program listened to by tens of thousands each week.

Hub spreekt: De overheid maakt problemen en heft dan belasting!

Vrijspreker | 25-10-2019 | 01:00

In 2008 schreef Hub Jongen, jarenlang een belangrijke drijvende kracht achter vrijspreker, het volgende artikel over de gekte van biobrandstoffen. Hub: Overheden bemoeien zich met alles en creëren daardoor problemen.

Die kunnen ze dan weer trachten op te lossen door belastingen te heffen. Voor een deel worden die problemen veroorzaakt door onvoorziene gevolgen: “Unintended consequences”.

Op grote schaal speelt dit voor de voedselvoorziening. Vooral arme mensen zijn daar het eerst de dupe van.  Lees meer

Bestaat Anthropogenic Global Warming (AGW)?

Vrijspreker | 19-10-2019 | 09:25

Ingezonden artikel, een ingezonden artikel kan samen vallen met, maar ook afwijken van, de mening van de redactie Dit artikel is een experiment. Ik ga proberen om je te overtuigen van Anthropogenic Global Warming (AGW). Ik zal enkel een fundamenteel natuurkundig principe gebruiken dat de meeste van ons waarschijnlijk nog kennen van de natuurkunde lessen. Om het een en ander op te frissen: het gaat om de straling van een zogenoemd zwart object (black body radiation).

Een zwart object straalt warmte uit volgens een bepaalde verdeling over de golflengtes. Hier de grafiek van Wikipedia:

Behalve de verdeling over de golflengtes zien we ook dat de hoogte van de grafiek afhankelijk is van de temperatuur van het zwarte object. Dit is belangrijk voor het navolgende. In feite is de vorm van de grafiek onbelangrijk en ga ik deze vervangen door een benadering omdat dit het punt dat ik wil maken duidelijker illustreert. Laten we een uitgaan van de volgende versimpelde verdeling (voor de temperatuur T):

Voor ik hiermee doorga, nog het volgende: De zon heeft een oppervlakte temperatuur van ongeveer 6000K en deze straalt warmte uit naar de achtergrond die een temperatuur heeft van ongeveer 4K. Hiertussen zit de aarde. (Het leven op aarde is mogelijk omdat er een energie transport is van de zon naar de achtergrond en de aarde schept hiervan een deel op en gebruikt dit voor de creatie van al het leven. Maar dat terzijde…)

De temperatuur van de zon en de achtergrond zijn constant voor zover het de menselijke tijdschaal betreft. De aarde bevind zich dan ook in een thermisch equilibrium waarbij het net zo veel energie ontvangt als uitstraalt. Wanneer de bovenstaande grafiek de straling voorstelt die de aarde ontvangt en verlaat, dan is de energie die op aarde komt (en deze ook weer verlaat) gelijk aan de oppervlakte van de grafiek (de integraal).

Opmerking: De vorm van de grafiek is niet gelijk voor de invallende en de uitgaande straling, maar de oppervlaktes zijn dat wel!

Nu naar CO2: CO2 blokkeert een deel van de straling die de aarde verlaat. Als we dit in de grafiek tekenen dat muteert deze als volgt:

Het blauwe gedeelte kan niet langer uitgestraald worden.

Dit verstoort het thermisch equilibrium van de aarde tijdelijk. Uiteindelijk zal deze echter opnieuw tot stand komen.

Tijdens de verstoring is het eerste zichtbare effect dat de aarde vanuit de ruimte gezien kouder wordt. Er wordt minder energie uitgestraald, en dat geeft het effect dat de aarde kouder lijkt te zijn.

Maar de energie die niet wordt uitgestraald blijft op aarde achter. En deze energie warmt de aarde op onder de deken van CO2. De bovenkant van de CO2 deken wordt kouder, de onderkant wordt warmer.

Wanneer de aarde warmer wordt dan gaat de temperatuur T in de grafiek omhoog. En deze blijft stijgen tot het oppervlak van het gebied onder de grafiek weer gelijk is aan de oorspronkelijke oppervlakte. Dan is er een nieuw equilibrium. En de aarde heeft vanuit de ruimte gezien weer dezelfde temperatuur als voorheen.

Maar de aarde zelf, onder de CO2 deken is warmer dan daarvoor!

Wel, dat is het. Heb ik je kunnen overtuigen of niet?

Over een week of zo zal ik -wanneer er daartoe aanleiding is- nog een tweede artikel schrijven als reactie op jullie commentaren. Ik wil de discussie niet verstoren en zal dus niet deelnemen, maar ben wel benieuwd naar jullie reacties.

Ingezonden door Rien

Hub spreekt: Zwarte Donderdag, 18 oktober 2007

Vrijspreker | 18-10-2019 | 01:00

Het verdrag van Lissabon werd op 13 december 2007 getekend. De vergadering die de laatste rimpels glad streek was op 18 en 19 oktober 2007. Italië kreeg een extra euro parlementariër, de spelling van de euro in het cyrillisch werd veranderd, en nog wat andere details. Vandaar dat gesteld kan worden dat 18 oktober een zwarte dag in de geschiedenis van Europa is. Hub schreef in 2007 het volgende artikel:

De dag waarop Jan Peter Balkenende de Nederlandse soevereiniteit verkwanselde.

Op 18 oktober is in Lissabon een vergadering van de EU-opperhoofden waarop zij hun afzonderlijke landen uitleveren en ondergeschikt maken aan de superstaat “Europese Unie” door de Hernoemde Grondwet goed te keuren.   Lees meer