wp_users, ID, user_nicename,ratio
Vrijspreker

Hoe progressief is links nog?

Ratio | 07-12-2019 | 01:00

https://www.youtube.com/watch?v=hiVQ8vrGA_8

Echte, sterke, mannelijke mannen zijn nodig

Ratio | 05-12-2019 | 09:01

https://www.youtube.com/watch?v=U-kxdyJs6y8

Foute mannen zijn moordenaars en verkrachters. Als we de goede mannen tot lammeren maken, wie beschermt dan de vrouwen tegen de foute mannen? Mannelijke ambitie, mannen die soms domme risico's nemen, mannen die vrouwen willen beschermen tegen foute mannen, ze zijn hard nodig. Een betere maatschappij kan slechts bestaan als mannen mannen mogen zijn. En vrouwen vrouwen.

Tot zover de beschrijving van de video. Het is niet aan de staat om door scholing en wetgeving ideaalbeelden van mannen en vrouwen na te jagen. Er mag best van enige rolverwisseling sprake zijn. Maar schoenmaker, blijf bij je leest. Probeer de man niet te veranderen tot een tandeloze lafaard met als compensatie een millennial baardje en wat tatoeages. Herstel de man. Neem afstand van manipulatie. Het is hard nodig.

Verplicht vrouwenquotum

Ratio | 04-12-2019 | 10:11

NOS: De Tweede Kamer wil dat er een verplicht vrouwenquotum komt voor de raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven. De SP heeft vóór gestemd en daarmee is er een meerderheid voor een motie van CDA en D66. Dat moet ertoe leiden dat in de toekomst ten minste 30 procent van de commissarissen in het bedrijfsleven vrouw moet zijn.

Hoe fout kan een maatregel zijn? Iemand het eerste artikel van de grondwet gelezen? Dat iedereen in NL gelijk wordt behandeld in gelijke gevallen? Identiteitspolitiek heerst echter. Straks kan evengoed de eis komen dat in de RvC een evenwichtig percentage homo's en mensen van niet westerse achtergrond achtergrond plaats moet nemen. En wordt dit met geweld afgedwongen.

Nu is het nog de RvC. Maar straks kan het veel verder gaan en wordt bij veel meer functies gekeken naar gender of geloof of achtergrond.

Wie vrij van zonde is werpe de eerste steen

Het hele cynische van dit verhaal is overigens dat noch de Tweede Kamer, noch de regering voldoen aan gendergelijkheid. Dat zou betekenen dat 50 procent vrouw dient te zijn.

Het percentage vrouwelijke Tweede Kamer leden ligt ver onder de 50 %. Zelfs de norm die ze het bedrijfsleven willen voorschrijven wordt maar net gehaald, na de laatste verkiezingen is 35 % vrouw. Hoe cynisch!

Bij de regering domineren ook de mannen:

Geen enkele regering bestond voor de helft uit vrouwen. Rutte I moest het slechts met 20 procent vrouwen doen, Rutte III voldoet aan de 30 procents norm.

De Provinciebesturen, provinciale staten, en gemeenteraadsleden is minder dan dertig procent vrouw. Grote delen van de overheid voldoen dus niet aan het 30% quotum dat ze aan de RvC's opleggen. bron.

Zo ziet u maar weer eens hoe huichelachtig de politici zijn.

Attributie bovenstaande 2 grafieken: Door Ellywa - Eigen werk, CC BY-SA 4.0

Wie richt in geval van pedofilie schade aan?

Ratio | 01-12-2019 | 10:12

Trouw praat op 20 maart 1981 pedofilie goed: Ruim dertig jaar geleden kwam ik als jong predikant voor het eerst in aanraking met het verschijnsel pedofilie ....Ik was echter in staat om zowel de betrokken jongeman als een aantal jongens, met wie hij in contact was geweest, over een aantal jaren te observeren en merkte toen tot mijn verwondering, dat er bij geen der jongens ook maar sprake was van enige lichamelijke of geestelijke schade. .... De enige (en soms aanzienlijke) schade die pedofilie bij een kind kan aanrichten komt van de kant van de politie en soms ook van door sommige politie-instanties beïnvloede ouders en opvoeders. Voor de contacten die kinderen in hun jeugd met „normale" pedofielen hebben gehad blijven die kinderen vaak hun hele leven dankbaar.

bron pagina

bron artikel

einde artikel Trouw

Ratio: Hoe kunnen in 30 jaar opvattingen wijzigen! De plaatsing van dit artikel betekent niet dat ik de boodschap van het artikel onderschrijf. De reden dat ik dit plaats is deze: Hoe zeker bent u van de huidige zekerheden? In 30 jaar kunnen opvattingen totaal wijzigen. Hoe zeker bent u dat er een fiat valuta moet zijn, en centrale banken, en een overheid die zaken voor u regelt? Hoe zeker bent u dat de overheid het onderwijs moet regelen? Of een inkoppertje, hoe zeker bent u dat u straks van uw pensioen kunt leven?

Stop de feminisering van de samenleving

Ratio | 30-11-2019 | 01:00

https://www.youtube.com/watch?v=OFpYj0E-yb4

Er zijn grenzen aan de feminisering van de samenleving. Jongens moeten leren omgaan met geweld. Met falen. Met succes. Het is onnatuurlijk kinderen, en met name jongens, urenlang op te sluiten in gebouwen. Het is onnatuurlijk om kinderen stil te laten zitten. Kinderen moeten zelf ontdekken. Zelf de wereld verkennen. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. De scholen proberen deze nieuwsgierigheid te kanaliseren in een curriculum. Maar falen daar jammerlijk in. Geef jongens (en meisjes) vrijheid. Laat ze eierwekkers, ikea meubilair en stofzuigers uit elkaar halen. En weer in elkaar proberen te zetten. Laat ze als ze 8 of 9 jaar oud zijn hun eigen bureau in elkaar schroeven. Leer ze samenwerken door gezamenlijk projecten op te pakken waarin ze bouwen. En laat ze vooral ook samen dingen slopen. Sluit aan bij hun belevingswereld. Geef ze dieren om voor te leren zorgen. Geef ze verantwoordelijkheid. Zorg voor competitie met andere scholen. Laat ze winnen, en dat betekent ook dat ze moeten leren om te gaan met falen.

Ex Greenpeace activist Patrick Moore over CO2 en alternatieve energie

Ratio | 28-11-2019 | 18:00

https://www.youtube.com/watch?v=NzVMSxszudo&lt

Fiscaal vluchteling en witte piet.

Ratio | 28-11-2019 | 13:00

Stel, ik ben het in de toekomst helemaal zat met de belastingen, regelgeving en politieke correctheid in Nederland. Ik ben te laat. Velen zijn mij voor gegaan en hebben het land verlaten. Er is wetgeving opgesteld om de autochtonen binnen te houden. Ik ga toch. Ik laat huis en haard achter en mag van de NL overheid volgens de anti emigratie wetten slechts mijn kleding meenemen. Ik moet verder alles achterlaten. Ik meld me berooid als fiscale vluchteling in Suriname. Suriname erkent fiscale vluchtelingen en na een procedure word ik erkend fiscaal vluchteling. Ik probeer te integreren in de Surinaamse samenleving, leg taaltoetsen af, en bouw een nieuw bestaan op. Ik krijg kinderen.

Opeens bemerk ik dat men in Suriname een traditie heeft die ze witte piet noemen. Wit geschminkte negers met klompen hebben een dubbelrol. Ze geven kinderen cadeau's en ze dreigen stoute kinderen in een aardappelzak terug te nemen naar Nederland. Hoe ga ik daarmee om?

Word ik boos zoals ik de economische vluchtelingen uit Afrika rond 2019 dat heb zien doen met Neerlands zwarte piet? Word ik boos zoals de Antillianen die vrijwillig kiezen om zich in het land van de voormalig slaven halende kolonisator te vestigen? En zich vervolgens opwinden over zwarte piet? Of de geschiedenis van Nederland?

Of besef ik dat vooral dankbaar mag zijn? En het niet aan mij is om te bepalen hoe iemand zich gedraagt? En het wel zeer onbeleefd is om in het huis van de gastheer de gastheer van racisme te betitelen? Een gastheer die heeft geholpen toen men in nood was. Toen niet heeft gekeken naar geloof of huidskleur. Deze gastheer van racisme betitelen is wel erg triest en laag bij de grond. Maar het gebeurt wel massaal in Nederland. Het zogenaamd racistische Nederland. Dat honderdduizenden, zo niet miljoenen vreemdelingen heeft opgenomen. En deze vreemdelingen vaak voorrang geeft bij de gesubsidieerde huizenmarkt.

Als ik gastheer ben en iemand beledigt mij, dan is een correcte reactie deze persoon het huis uit te zetten. Een ongezonde reactie is me daadwerkelijk racist te voelen. En zwarte piet af te schaffen, de kerstboom het huis uit te gooien, en kerstmis het lichtjesfeest te gaan noemen. En dat is precies wat er gebeurt. Deze totaal misplaatste reacties op onterechte beschuldigingen maken Nederland steeds minder leefbaarder voor de autochtone bevolking.

Nawoord: ik gebruik hier groepsdenken, en heb het over "de Nederlander" of "de Antillianen". Soms is het handig om op deze manier vraagstukken te benaderen, maar het is een zwaktebod bij gebrek aan beter. De agressie vanuit libertarisch oogpunt bij zwarte (of witte) piet is anderen te ontzeggen hoe ze zich willen schminken. De agressie zit niet in het schminken zelf.

Prioriteit. Invallen in woonwagenkampen.

Ratio | 23-11-2019 | 14:43

De afgelopen weken is het raak. Er zijn twee woonwagenkampen doorzocht. In het kader van operatie Alfa. De bewoners moesten elders overnachten terwijl een grote hoeveelheid agenten alles doorzocht. Er is sprake van 'honderden medewerkers die er zichtbaar en onzichtbaar aan werken'. Youtube video. Dit in een week waarin de politie klaagt over een groot tekort aan geld en agenten. "Om uitputting van agenten te voorkomen, moeten de minister, politietop, burgemeesters en Openbaar Ministerie harde keuzes maken over de inzet van de politie" Aldus de vier politiebonden.

Een zeer belangrijk onderdeel van de politie in de strijd tegen terreur en zware misdaad functioneert niet langer door interne twisten.

De strijd tegen drugs wordt een topprioriteit. Het kabinet trekt hier 110 miljoen extra voor uit. Terwijl het beter een mediator had kunnen inhuren, want agenten van de landelijke eenheid klagen over vriendjespolitiek, wegkijkgedrag, machtsmisbruik, gesjoemel met declaraties en discriminatie. Een hoogoplopende vertrouwenscrisis tussen politieagenten van de Landelijke Eenheid belemmert in ernstige mate het inlichtingenwerk van deze politiedienst belast met de aanpak van de zware misdaad en terrorisme. (bron) Er zijn informanten gestorven. De dood van twee informanten van het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de Landelijke Eenheid is eerder onderzocht. Toen luidde de conclusie nog dat er geen sprake was van verwijtbaar handelen door de spionnendienst van de politie. ,,Echter, er zijn nu nieuwe signalen bij de vakbonden binnengekomen” (bron). De misstanden bij de Landelijke Eenheid kunnen niet op een slechter moment komen. Dit is uitgerekend de politieafdeling waar de nieuwe ‘narco-unit’ moet worden ondergebracht. Dit zogeheten Multidisciplinair Interventie Team (MIT) van 350 personen moet het verschil gaan maken in de strijd tegen de georganiseerde drugscriminaliteit. Aldus het AD

De prijs van de focus op drugs

De strijd tegen drugs eist haar tol. Zelfs zware mishandelingen waar de daders op een presenteerblaadje worden aangereikt resulteren niet langer in vervolging. Je mag na een week aangifte doen, maar dan zijn de camera beelden gewist. En zonder camera beelden gaat politie niet tot vervolging over. Aldus geenstijl. Na een verkrachting vindt geregeld geen onderzoek plaats. Maar al te vaak is een "Foei" gesprek de enige handreiking naar het slachtoffer.

Waarom toch deze overdreven aandacht voor drugs? Waarom daar wel miljoenen tegen aan gooien en honderden agenten en rechercheurs inzetten? Terwijl de verkrachtte vrouwen in de steek worden gelaten. En straatgeweld waar daders met minimale inspanning kunnen worden opgespoord niet in vervolging resulteren?

De gevonden wapens bij de woonwagenkamp razzia's werden niet gebruikt om burgers te doden. Slechts concurrerende drugsorganisaties hoeven van deze handgranaten en vuurwapens te vrezen.

Wat is de misdaad van de drugs organisaties? Ze leveren stoffen die de staat als verboden heeft verklaard. En dat in een situatie waar verslavende stoffen als alcohol en tabak nog steeds veel meer slachtoffers eisen dan de verboden drugs ooit zullen doen.

De verantwoordelijke

Hoe schuldig is de staat aan deze situatie? Eenieder ziet nu in dat de drooglegging in Amerika een domme zet was. Maar er is bijna geen kritiek op de extra miljoenen die opeens naar de drugsbestrijding gaan. Terwijl die extra miljoenen juist extra geweld gaan uitlokken. Het wordt lastiger om geld wit te wassen. Dit betekent dat men gewoon wat extra schakels toevoegt in het witwas proces. De verbondenheid tussen onder en bovenwereld wordt juist sterker naarmate er strikter gehandhaafd wordt. Als er nauwelijks toezicht is, dan kan worden volstaan met de simpelste vormen van witwassen. Die tijd is voorbij. Advocaten, accountants en belasting adviseurs gaan veel geld verdienen door deze extra controles en de noodzaak op een slimmere manier crimineel geld wit te wassen.

Ik zou graag leven in een wereld waar de staat mij niet tegen mezelf beschermt en waar ik kan snuiven, roken en drinken wat ik wil. En ik niet mijn buurman die genotsmiddelen ga ontnemen die hij graag wenst te consumeren. Ik zou graag leven in een land zonder razzia's waar straten dagenlang worden uitgekamd. Ik zou graag leven in een land waar alle verkrachtte vrouwen worden beschermd en er geen "Foei" gesprekken worden gehouden na mogelijk seksueel wangedrag. Ik zou graag leven in een land waar slachtofferloze misdaden worden genegeerd, en waar wel aandacht is voor misdaden die slachtoffers eisen. In Nederland anno 2019 is het helaas vaak omgekeerd.

Een heilige avond (toneel)

Ratio | 23-11-2019 | 09:45

Toneelstuk "een heilige avond". Toneel over de controle staat versus terreurdreiging. Geschreven door de Duitse auteur en filosoof Daniel Kehlmann. Bereidt u voor op een avond van verrassingen. Het is kerstavond en op deze heilige avond vindt een strijd tussen 2 personen plaats. Een ondervrager heeft anderhalf uur de tijd om een bom te vinden die mogelijk op kerstavond ontploft.

https://www.youtube.com/watch?v=nRjhbDnIn0Y

Zowel de ondervrager als de ondervraagde zijn naamloos. De vermoedelijke terrorist is een vrouwelijke hoogleraar met idealen geworteld in de jaren 70. Gelukkig geen kaalkopje of islamitische baardman. Dit haalt wel de angel uit de dreiging. Wie gelooft nu dat een post menopauzaal dametje in staat is om een aanslag te plegen?

De ondervrager moet uitvinden of de dreiging realistisch is. Als een boom valt die niemand hoort vallen, valt de boom dan? Wil de kinderloze vrouwelijke hoogleraar haar idealen uit de jaren 70 uit de vergetelheid ontrukken middels een door de stad resonerende bom?

Voor de ondervrager zijn er geen taboes. Niets is heilig, in ieder geval niet de privacy. Het is alsof de hoogleraar in een glazen stolp, een glazen huis woont, waar de geheime dienst haar observeerde als ware ze een insect.

Mensen die geweld gebruiken voor hun idealen zijn de reden van bestaan voor de ondervrager. Als er nooit een boom valt, dan bestaat de dienst niet langer, tenzij er een illusie van potentieel vallende bomen wordt geschapen.

Het interessantste van het stuk is hoe de dominantie heen en weer golft tussen ondervrager en ondervraagde, tussen man en vrouw, tussen twee eloquente intelligente doch verloren zielen die beide geloven dat hun ideaal geweld legitimeert.

De hoogleraar gelooft in het bestaan van institutioneel geweld. De nieuwe klassenmaatschappij is er een van door institutioneel geweld achtergestelde groepen. Die stuk voor stuk het recht hebben zich met geweld te verdedigen. Bomen moeten hoorbaar en zichtbaar vallen, anders verandert er niets.

De ondervrager ziet al deze dreigingen, ziet hoe filosofische onderbouwing geweld legitimeert, en hoe tal van groepen tot de conclusie komen dat ze naar de wapens mogen grijpen. Midden in dit chaotische speelveld probeert hij zich met cynisme staande te houden en als doelman, laatste linie, de maatschappij te beschermen.

De burger, die in dit stuk niet voorkomt anders dan als bezoeker, wordt geconfronteerd met een controle maatschappij die vrijheden beschermt door deze te schenden.

Ga naar het theater en u weet of de bo(o)m valt. De dialogen zullen u niet vervelen, ze zijn messcherp.

lijst met voorstellingen en tijden

Geleerden zeggen met stelligheid KLIMAAT WORDT KOUDER

Ratio | 21-11-2019 | 01:00

Leeuwarder Courant 15 oktober 1970: (Van onze weerkundige medewerker) We zullen de komende tientallen jaren vermoedelijk niet kunnen bezuinigen op de brandstoffenrekening. Het wordt voortdurend kouder. De afkoeling, die sinds 1960 op aarde geconstateerd wordt - tussen '40 en '60 daalde de gemiddelde temperatuur met 017 gr. C. - vindt nl. verder voortgang. Deskundigen geloven niet, dat de afkoeling zal leiden tot een nieuwe ijstijd. Over enkele decennia krabbelen we dus wel weer uit de put omhoog.....

Uit de waarnemingen valt af te leiden, dat de depressies van 1870 tot 1895 banen op lage breedten volgden en in ons land koude luchtstromingen deden binnenvallen. Denk aan de winter van 1891. (fase I). Van 1895 tot 1940 (fase II) zochten de depressies het hoger op en trad er een opmerkelijke verwarming van de atmosfeer op (ouderen zullen zich misschien nog wel de mooie en warme zomers van de jaren dertig voor de geest kunnen halen). Van 1940 tot 1960 (fase III) leidde blokkering van de depressies tot een aantal strenge winters: die van de jaren veertig, 1954 en 1956, alle met Elfstedentochten, maar ook warme zomers: die van 1947 en 1959.

Begin 1960 is daarna de geblokkeerde periode overgegaan in een fase met depressies op lage breedten, fase I dus weer. Met andere woorden: het klimaat, dat we nu hebben is in bepaalde opzichten hetzelfde als dat waarin onze groot- en overgrootouders hun kinder of tienertijd beleefden: 1870-1895. Het terug zijn in fase I doet verwachten, dat er tot ca. 2000 over het algemeen kouder weer zal voorkomen.

Door het meten van de hoeveelheid zware zuurstof (0-18), die in kleine hoeveelheden naast de normale zuurstof (0-16) in de sneeuw voorkomt, kon men zich een voorstelling vormen van de koudegraad van de atmosfeer in een bepaald tijdvak. Hoe kleiner het percentage zuurstof 18 in de sneeuwvlok, hoe kouder de tijd, waarin de sneeuw ontstond.

De onderzoekers zetten het temperatuurverloop boven Groenland gedurende de afgelopen 100.000 jaar uit in een lijn. Deze vertoonde een grillig uiterlijk. De bekende koudeperioden, zoals die rond 1830, kwamen vlot te voorschijn, evenals de z.g. Kleine ijstijd van 1570-1750.

Bronvermelding: "Geleerden zeggen met stelligheid KLIMAAT WORDT KOUDER". "Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland". Leeuwarden, 1970/10/15 00:00:00, p. 15. Geraadpleegd op Delpher op 16-11-2019, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010618574:mpeg21😜015

link naar artikel

link naar pagina

Nawoord Ratio: laat je niet gek maken door onheilsprofeten die zich beroepen op de wetenschap.

Burgerlijke ontevredenheid site van de dag: Wij zijn het zat, spuugzat!

Ratio | 21-11-2019 | 01:00

Persbericht: Wij zijn het zat, spuugzat dat de Nederlandse overheid haar eigen burgers laat zitten. De MSM verkondigt bij monde van de overheid dat het goed gaat en alle inwoners eropvooruit gaan. Niets is minder waar! Ondanks de krantenberichten zijn er genoeg signalen dat het helemaal niet zo geweldig gaat. Steeds meer mensen komen niet meer rond en maken schulden. Voedselbanken hadden nog nooit zoveel klanten. De armoede in Nederland wordt steeds groter, grote groepen mensen vallen tussen de wal en het schip.

Dat is de reden dat wij een website zijn begonnen en op social media aanwezig zijn, plekken waar iedereen zijn verhaal kwijt kan en we gezamenlijk plannen kunnen bedenken om bijvoorbeeld vervroegde verkiezingen te organiseren. Tevens doen wij een oproep aan alle beroepsgroepen om hieraan mee te doen. Na alle leugens en debacles wordt het tijd, hoog tijd, om dit kabinet naar huis te sturen voordat ons mooie land helemaal kapot gaat. Kortom, we zijn het zat, spuugzat!

Site: Spuugzat

Ratio: De vraag is of nieuwe verkiezingen heilzaam werken. Mijn mening is deze. Hoe naïef kan je zijn? Waarom zouden de politici opeens wel naar de kiezer gaan luisteren? En is dit heilzaam voor het land? Als we over links gaan dan is er tijdelijk geld beschikbaar totdat de economisch productiefste Nederlanders en het oude kapitaal het land ontvluchten. Als we over rechts gaan is er een tijdelijke opluchting omdat linkse dromen worden afgeschaft. Totdat we wakker worden en beseffen dat de rechtse dromen wellicht nog erger zijn dan de linkse maakbaarheidsidealen.

Is de grootste leugen niet die van de democratische samenleving en het algemeen belang? Er is geen alles overstijgend algemeen belang en het nastreven van gelijkheid is een fictie. U bent uniek. Net als uw buurman. U mag uw eigen geluk nastreven zonder dat de overheid daarop invloed uitoefent en uw doelen subsidieert dan wel belast.

Ondanks dit succes met het initiatief.

Veranderingen in wereldklimaat voorspellen meer hongersnood

Ratio | 16-11-2019 | 10:51

Uit de Volkskrant van 25 mei 1974: In de winter van 1971-72 breidde de ijs  en sneeuwkap op het noordelijk halfrond zich uit tot record omvang, zoals die in de laatste ijstijd 13.000 jaar geleden gemiddeld het hele jaar moet hebben bestaan. Noord Amerika beleefde de koudste winter sinds mensenheugenis....

Het ongewone weertype van 1972 was niet zomaar een uitschieter, maar een grimmige waarschuwing dat er vermoedelijk een fundamentele verandering in het klimaat van de aarde aan het voltrekken is. Dat is althans de mening van veel klimatologen gebaseerd op recente waarnemingen van weersatellieten en van studies van gemiddelde jaartemperaturen en van hoeveelheden neerslag sinds het begin van deze eeuw. Na een periode van opwarming is het klimaat de laatste 30 jaar merkbaar kouder aan het worden. Als deze deze trend doorgaat kunnen de gevolgen voor de wereldvoedselvoorziening rampzalig worden.....De situatie is zonder meer alarmerend..... In de Sahel landen werden zes miljoen mensen volkomen afhankelijk van voedselzendingen uit andere delen van de wereld. .... De wereldvoedselvoorraden, die in de jaren zestig nog zeer royaal waren, zijn vrijwel op geconsumeerd. De graanvoorraden zijn nu kleiner dan in 20 jaar het geval is geweest en nog nauwelijks toereikend voor een periode van vier weken. Directeur-generaal Addeke Boerma van de FAO — de voedsel en landbouworganisatie van de Verenigde Naties — heeft de afgelopen maanden herhaaldelijk gewaarschuwd dat nog een slecht oogstjaar in grote delen van de wereld massale hongersnood zal veroorzaken....

Een vooraanstaand Amerikaans klimatoloog, Reid A. Bryson, directeur van het instituut voor milieustudies van de universiteit van Wisconsin, heeft onlangs in een vraaggesprek gezegd: „Er zijn nu overvloedige en duidelijke aanwijzingen dat het klimaat van de aarde aan het veranderen is, en dat het verandert in een richting die niet veelbelovend is voor wat betreft ons vermogen de wereld te blijven voeden." .... Tussen 1920 en 1940 is de gemiddelde temperatuur op aarde met ongeveer 0,5 graden Celsius gestegen: sindsdien is een afkoeling ingetreden..... Omstreeks 1940 heeft het temperatuurverlagende effect van stof in de dampkring volgens Brysons theorie de overhand gekregen op het temperatuurverhogende broeikas-effect van kooldioxyde. Een opleving van de vulkanische activiteit na 1955 heeft de hoeveelheden stof in de hogere luchtlagen, verder vergroot, waardoor de trend naar een kouder klimaat werd versterkt.......

Maar lang niet alle klimatologen zijn het met Bryson eens. Nederlandse en Engelse onderzoekers geloven eerder dat veranderingen in het wereldklimaat juist te maken hebben met veranderingen in de activiteit van de zon, die zich met tussenpozen van 100 tot 200 jaar herhalen!

Bronvermelding: "Veranderingen in wereldklimaat voorspellen meer hongersnood". "De Volkskrant". 's-Hertogenbosch, 1974/05/25 00:00:00, p. 31. Geraadpleegd op Delpher op 16-11-2019, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010849868:mpeg21😜031

Link naar artikel

Link naar pagina

Ratio: Het is nogal grappig dat global cooling volgens de toenmalige wetenschappers een ramp zou zijn. En dat global warming volgens de huidige generatie wetenschappers ook rampzalig zal uitpakken...

Lezersvraag: Hoe zeker bent u dat de huidige klimaatwetenschappers het wel bij het juiste eind hebben?

Lincoln spreekt

Ratio | 14-11-2019 | 01:00

Republiek vs monarchie

Ratio | 14-11-2019 | 01:00

Tear down this wall

Ratio | 09-11-2019 | 20:59

no comment

Het kader, de schrijver van deze speech:

Vervolging voor oproep tot vrouwen besnijdenis, te gek voor woorden?

Ratio | 09-11-2019 | 11:19

Een medewerker van de Haagse As-Soennah-moskee gaat vervolgd worden voor opruiing en aanzetten tot geweld tegen vrouwen. Dat heeft het OM Den Haag besloten. De 32-jarige Hagenaar was te zien in een filmpje op de website van de moskee waarin hij vrouwenbesnijdenis aanraadde. Vrouwenbesnijdenis is in Nederland strafbaar. (bron)

Er zijn in Nederland ongeveer 41 duizend vrouwen besneden. Moeten dat er nog meer worden? Ik heb er een duidelijke mening over, maar dat is niet aan mij. Wat volgens mij wel verboden dient te zijn is jongens- en meisjesbesnijdenis. Op het moment dat je volwassen bent dan hoor je volledige eigenaar van je lichaam te zijn. Als je piercings wil zetten zet je piercings. Als je tatoeages wenst dan zet je tatoeages. En als je een esthetische schaamlipcorrectie wenst dan kan dat bij de Park kliniek voor 1650 euro, en bij de V-klinieken vanaf 845 euro.

Als vrouw kan je volgens mij weinig dommers doen dan het je uit religieuze motieven te laten besnijden. Het is echter niet mijn taak noch de taak van de overheid om mensen voor hun eigen dwalingen te behoeden. Ik kan me derhalve niet vinden in de wetgeving die vrouwenbesnijdenis strafbaar stelt. Noch kan ik me vinden in het vervolgen van de moskee medewerker.

Ook al kan er sociale druk zijn die een jonge en wellicht ook kwetsbare vrouw doet besluiten tot besnijdenis, dan nog is dat geen reden om het zelfbeschikkingsrecht over je lichaam in te perken. Het erkennen van het recht op zelfbeschikking en je eigen lichaam behoort tot de fundamenteelste rechten. Zonder dat recht ben je nergens. Zelfs iets abjects als vrouwenbesnijdenis is iets waar de staat vanaf hoort te blijven.

We hebben nog maar tien jaar om het klimaat te redden (vrijdag 30 juni 1989)

Ratio | 01-11-2019 | 08:13

Wat pcrs gisteren deed moet mij ook lukken. Een krantenpagina uit het verleden opsporen met niet uitgekomen voorspellingen. Teneinde een historisch kader te scheppen voor eenieder die overtuigd is dat als we niets doen de aarde in 12 jaar verloren is hier een artikel dat stelt dat de aarde in 10 jaar verloren is als we niets doen. Uit 1989. Dus 30 jaar geleden. Linkjes naar artikel en krantenpagina onderaan dit stuk

Hogere temperatuur oorzaak nieuw vluchtelingenprobleem

NEW VORK (AP) - Door het broeikaseffect en andere vormen van mileuvervuiling en klimaatverstoring dreigt een nieuw verschijnsel te ontstaan: de milieuvluchteling. Als er de komende tien jaar geen drastische maatregelen worden genomen om het broeikaseffect terug te draaien, zullen hele streken van de aarde onbewoonbaar worden en zal een massale stroom vluchtelingen op gang komen met alle problemen vandien. Dit pessimistische scenario wordt geschetst door Noel Brown, directeur van de vestiging in New Vork van de VN-milieu-organisatie UNEP.

Naar zijn overtuiging hebben de nationale regeringen nog slechts 10 jaar de kans om het broeikaseffect met concrete maatregelen terug te dringen. Als dat niet lukt, zullen de problemen die door het broeikaseffect worden veroorzaakt, zoals het warmer worden van de aarde, stijging van de zeespiegel en andere ingrijpende klimaatsveranderingen, volledig onbeheersbaargaan worden. „Kustgebieden en laag gelegen landen zullen overstromen. Overal zullen vaker oogsten mislukken en er zullen grote droogtegebieden ontstaan.....

Het zeeniveau zal dan gaan stijgen. Bij een stijging van enkele decimeters

zullen grote delen van landen als Bangladesh en Egypte onder water verdwijnen, aldus

een recente studie van het UNEP en het Amerikaanse instituut voor milieubescherming EPA.....

Het UNEP streeft naar een wetenschappelijk actieplan dat in 1991 in werking moet treden om de uitstoot van koolwaterstoffen, die vrijkomen bij de verbranding van fossiele brandstoffen en een belangrijke oorzaak zijn van het broeikaseffect, aan banden te leggen. Een jaar later zou die stap moeten worden gevolgd door een mondiaalklimaatverdrag.

bron: "Hogere temperatuur oorzaak nieuw vluchtelingenprobleem". "Nederlands dagblad : gereformeerd gezinsblad / hoofdred. P. Jongeling ... [et al.]". Amersfoort, 1989/06/30 00:00:00, p. 5. Geraadpleegd op Delpher op 01-11-2019, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010559090:mpeg21😜005

link naar artikel

link naar pagina

Democratisch Nederland

Ratio | 24-10-2019 | 01:00

Kijkt Franco vanuit zijn graf goedkeurend toe?

Ratio | 20-10-2019 | 08:00

De Spaanse democratie veroordeelt politieke opponenten die voor onafhankelijkheid strijden tot celstraffen van meer dan tien jaar. En zet de politie in tegen Catalaanse demonstranten. De EU zwijgt. Rutte zwijgt. Waar is het Catalaanse recht op zelfbeschikking?

De generalísimo kijkt toe

Als het debat stopt heerst slechts het domme geweld. Van beide kanten. Waarom geen echt debat en referendum organiseren dat bindend is en waarvan de uitslag door beide kanten wordt erkend? Zonder de dreiging van celstraffen en de wapenstok? Kan Spanje als natiestaat slechts overleven als het bepaalde tactieken van de generalissimo overneemt? Wat zegt dat over Spanje en democratie? Is dit Europa anno 2019?

bron infographic

Cultureel marxisme

Ratio | 19-10-2019 | 13:27

video duurt 7:36. Eerder artikel over cultureel marxisme alhier.  

Heel kort door de bocht zou cultureel marxisme hieruit bestaan: de verklaring dat de communistische revolutie niet lukte was gelegen in een burgerlijk normen en waarden kader. Familiebanden, religie, liefde voor vaderland, traditionele man vrouw rollen, verheerlijking van mannelijkheid, etc. Al deze structuren voorkwamen de overwinning van het communisme. De oplossing, breek westerse structuren en waarden zoveel mogelijk af. Zoek de onderdrukte partij. Importeer massaal niet westerlingen. Propageer niet traditionele genderrelaties. Het is een strijd tegen de dominante groepen. En een zoektocht naar zielige mensen die door de staat moeten worden beschermd.

In hoeverre dit allemaal gepland is, en klopt, ik weet het niet. Maar er vallen wel puzzelstukjes op hun plek met deze verklaring.