wp_users, ID, user_nicename,overnight
Vrijspreker

Mijn Boerenverstand zegt: even doorpakken:

Overnight | 18-10-2019 | 16:25

TT: duizenden mensen zijn in Libanon de straat op gegaan om te betogen tegen corruptie en belastingverhogingen. Directe aanleiding is de aangekondigde belasting op WhatsApp en Facebook.

Voordat de tractors de winterstalling in gaan, kunnen wij hier misschien nog even doorgaan?

In Libanon is er kennelijk een grens overschreden. Hier weet de regering alles zodanig subtiel te verhogen dat alles geslikt wordt. Laat ik u er op wijzen: dat de belastingen in Libanon lager zijn.

Genieten:

Overnight | 15-10-2019 | 15:40

Provincies schrappen (stikstof)regels onder druk van boze boeren.

Overnight | 15-10-2019 | 10:37

[caption id="attachment_330551" align="aligncenter" width="696"] DCFC0029.JPG[/caption]

Blij voor de boeren en blij dat er weer wat onzinnige regels geschrapt worden. Kunnen we als belasting betalers die tractoren ook even een weekje lenen?

Nobelprijs voor de vrede naar Ethiopië

Overnight | 11-10-2019 | 12:30

Goed nieuws voor onze asielzoekers uit Ethiopië en Eritrea…..
Flibje
Tips voor Flibje? Mail ze naar info@vrijspreker.nl

Nobel vredesprijs

Overnight | 11-10-2019 | 11:51

Luister nou eens goed:

Overnight | 08-10-2019 | 16:47

Een klokkenluider van de overheid wordt afgeluisterd, omdat een onderzoekscentrum van de overheid niet meer objectief was. Twee grote blunders in een zin.  Lees meer

Belofte maakt schuld: stikstof.

Overnight | 08-10-2019 | 10:48

Stikstof is erg verstikkend, vooral voor de boeren. Daarom is er nu een plan om boeren die niet aan de stikstofnormen kunnen voldoen, uit te kopen. Op zich wel terecht: de overheid maakt de stikstofregels strenger en onmogelijk, dus moet zij de schade aan de getroffen boeren vergoeden. Zou dus ook bij die kroegen moeten gebeuren die zwaar geïnvesteerd hadden in legale rookruimtes die nu waardeloos zijn vanwege de nieuwe regels..

Maar toch wrikt het een beetje: waarom zouden stoppende boeren, met mijn belastingcenten de ‘gelukkigen’ zijn die met vervroegd pensioen kunnen? En dat ook nog eens omdat de overheid de regels verandert?

Want de regels voor heel veel mensen worden dagelijks veranderd: notarissen, kroegbazen, aannemers, banken, Stint etc. maar ik merk weinig van uitkopen van die ondernemers.

Het zal toch niet zo zijn dat we de boeren nu uitkopen omdat het wel zo leuk is en een breed draagvlak heeft om naast zo’n  160 natuurgebiedjes (meer dan Frankrijk) nog wat gebiedsuitbreiding te zoeken?

En wat te denken van die immer groeiende regels voor, mestboekhouding, bouwvergunning tot verbetering etc etc. en dat je ze dan van arren moede laat uitkopen? Met een grote kans dat zijn kinderen dan een groter nieuw (stikstof producerend) bedrijf in Canada of Ukraine gaan opzetten.

Wil de laatste boer het licht uitdoen?

Libertariers zijn Fantastisch

Overnight | 07-10-2019 | 17:23

Libertariers zijn fantastisch, zij denken hun eigen leven beter te kunnen leiden dan de overheid.
Flibje
Tips voor Flibje? Mail ze naar info@vrijspreker.nl

Wasmachine.

Overnight | 05-10-2019 | 16:47

27c in de wasmachine gevonden. Ben ik nu schuldig aan witwassen?
Flibje
Tips voor Flibje? Mail ze naar info@vrijspreker.nl

Goed geregeld?

Overnight | 01-10-2019 | 10:16

Nu de ene nieuwe (stikstof)regel de andere regel op de uitbreiding van woningbouw tegenwerkt, is het interessant om eens naar de regel achtergronden te kijken.

Allereerst valt op dat veel regels en wetten ontstaan om u het leven zuur te maken. Het rookverbod in afgesloten ruimtes met enorm dure luchtzuiveraars is daar een actueel voorbeeld van. Dat een eigenaar van een bedrijf niet eens zelf mag bepalen wat er in ZIJN ruimte gedaan wordt, staat op heel gespannen voet met het eigendomsrecht en sommigen zullen het met vrijheid van meningsuiting ook moeilijk hebben. Maar alles wat leuk is, lijkt in ons Calvinistisch landje te moeten worden aangepakt: harder rijden heeft geen gevolgen voor de stikstofuitstoot, maar we moeten wel weer naar de 100. Vlees mag niet, terwijl het meeste vlees uit Zuid Amerika, ontwikkeld wordt op gronden die alleen voor veeteelt geschikt zijn.

Dan zijn er veel regels ‘vanwege uw veiligheid’ Nu is veiligheid een rekbaar begrip: 100% veiligheid bestaat nu eenmaal niet, maar ik verzeker u dat het laatste procentje onveiligheid uitbannen, het duurste is. Ondanks al onze regels, sterven er nog dagelijks mensen in het verkeer. We accepteren dat, maar als er een fractie van de verkeersdoden, om zou kunnen komen door het inzakken van een betonnen vloer, dan gaan de regelspuigaten open.

Een aardige studie van marineman Jur van Kasteren wees uit dat meer regels voor veiligheid, NIET de kans op ongevallen verkleinden. Wel het werkplezier. Hij gaf aan dat er meer nadruk op vakmanschap gelegd moet worden, dan naar wie alle 10.000 vinkjes op tijd weet te zetten. Met andere woorden: gezond verstand.

Gezond verstand kan ik niet ontdekken bij Jeugdzorg: vanwege alle regels gaat 30% van het budget, op aan ‘coördinatie kosten’ dat is dus volgens een studie van Berenschot een hele miljard per jaar. Alles om aan de heilige regels te voldoen. Overigens gaat een kwart van Wet Maatschappelijke Ondersteuning ook in rook op vanwege coördinatie kosten. Jawel, maar dan is het ook goed gereld, toch? Het kost wat, maar dan heb je ook niks.

Kortom als we nog meer regelen, hoeft er niets meer geregeld te worden.

Greta Thunberg

Overnight | 25-09-2019 | 10:12

Wanneer emoties en orakels nodig zijn om een boodschap te verkopen, moet je des te harder naar de feiten en achtergronden kijken.
Flibje
Tips voor Flibje? Mail ze naar info@vrijspreker.nl

De Almachtige?

Overnight | 24-09-2019 | 10:02

De Almachtige: Nee ik heb het niet over fictief gedachtespinsel waar je in moet geloven, maar de rauwe werkelijkheid van veelvratende overheden die steeds meer macht naar zich toetrekken. Zoals de Verenigde Staten met in haar voetsporen de EU, China en de afzonderlijke landen.  Lees meer

Rutte III en de derde dinsdag.

Overnight | 17-09-2019 | 10:12

Laten we dit artikel samen schrijven: het wordt me allemaal teveel: het aantal valse beloftes dat Rutte vandaag op de derde dinsdag en de afgelopen jaren deed. Ik geef alvast een paar voorbeelden, maar u kunt ze makkelijk aanvullen.

En bij elke niet gehouden belofte, kunnen we ons afvragen: waarom hebben we dan een kabinet? Hoe kun je ze nog vertrouwen en waarom zou je hun om een oplossing vragen?

  • Rutte stelt verlaging winstbelasting uit. (moet ik u nog herinneren aan wat er van uitstel komt?)
  • iedereen gaat er in koopkracht op vooruit
  • komt u maar

Bosbranden in Brazilië.

Overnight | 10-09-2019 | 10:24

Het vuur is inmiddels wat getemperd, misschien omdat de feiten toch weer wat anders zijn dan de Faecebook/Fakebook berichten van talloze prominenten deden vermoeden. Wat is er nu echt aan de hand?

Waarom zoom ik nu zo specifiek op de bosbranden in? Omdat het exemplarisch is voor hoe de waarheid, gemanipuleerd door slechts een kant te belichten zonder enige relativering, om 'gelijk'te halen. Lees de bosbrandfeiten en denk dan ook aan CO2, kraken en de al die andere hot toppics.

Lees meer

Amsterdam Vrijstaat: niet vrij, wel Staat.

Overnight | 03-09-2019 | 10:47

In de Provotijd werd er vaak op ludieke wijze gewezen op het loslaten van allerlei regels en wat voor leuke dingen er dan kunnen ontstaan. Het bestuur van Amsterdam is daar op haar manier op gaan doorborduren door wel de vrijheid voor zichzelf, maar niet voor de burgers op te eisen.  Lees meer

Socialisme.

Overnight | 01-09-2019 | 13:13

Omdat stemmen makkelijker is dan werken.
Flibje
Tips voor Flibje? Mail ze naar info@vrijspreker.nl

Inefficiënte Belasting.

Overnight | 27-08-2019 | 09:47

Belastingen brengen sterke welvaartsverliezen met zich mee. De auteurs Velasquez en Vtyurina bewijzen dat met de meting van elasticiteit tussen gewerkte uren en belastingtarieven, die zo’n 0,5 is. Uit ESB en die haalde het weer uit : IMF Study . om onderlinge verschillen in de EU staten te meten.  Lees meer

Wij weten wat goed voor u is.

Overnight | 25-08-2019 | 10:55

Risicobeleid AFM zinloos.

Overnight | 20-08-2019 | 09:36

Het meten van risicobereidheid is volstrekt zinloos. Dit concludeert Willem Landman in zijn proefschrift, ESB. Klinkt logisch want we wisten al dat als je je risicobereidheid bij meer banken  invulde, er steeds verschillende uitkomsten waren. Ook in de tijd, bij dezelfde bank. Maar nu toont Landman aan dat er geen enkele wetenschappelijk basis is om dit risicoprofiel te meten!  Lees meer

Salaris

Overnight | 18-08-2019 | 10:41