wp_users, ID, user_nicename,hugo
Vrijspreker

Effectenmakelaar

Hugo J. van Reijen | 20-08-2019 | 17:33

Adviseur

Verkoper van financiële producten

Administrateur

De bank of financiële instelling die graag wil dat u een rekening opent, heeft in vele gevallen tenminste vier petten op:   Lees meer

Zwart geld

Hugo J. van Reijen | 13-08-2019 | 02:00

Het zogenaamde probleem van het zwarte geld is een typisch voorbeeld van een door de overheid zelf gecreëerd probleem.  Lees meer

De eerste vraag

Hugo J. van Reijen | 06-08-2019 | 02:00

De eerste vraag die ik een financiële consultant stel, is hoe het de afgelopen vijf jaar gegaan is met de toename van zijn eigen vermogen.  Lees meer

Gedwongen winkelnering

Hugo J. van Reijen | 30-07-2019 | 02:00

Gedurende de 19de eeuw vonden veel arbeiders achter de fabriek een winkeltje van hun werkgever, waar zij hun loon ten dele moesten besteden.  Lees meer

Functievermenging en rent seeking

Hugo J. van Reijen | 23-07-2019 | 02:00

Een financiële instelling benadert u met een voorstel dat inhoudt belegging of investering.

De vriendelijke functionaris die u benadert, heeft vaak een aantal petten op:  Lees meer

De financiële industrie en haar clientèle

Hugo J. van Reijen | 16-07-2019 | 02:00

De financiële industrie ziet haar clientèle als dom en brutaal:

01.

Dom omdat zij haar geld deponeert

02.

Brutaal omdat zij wil dat over dit geld verantwoording afgelegd wordt

Verleden week vertelde ik over een aanbieder die een investeringsplan als volgt aanbiedt:

"Wij stellen u voor, investeringsactiviteiten voor u te verrichten met BEPERKTE BEVOEGDHEID, te verlenen voor twee afzonderlijke rekeningen, die u doorlopend kunt bekijken, bijvoorbeeld bij bank xxx en bij Interactive Brokers.  Lees meer

Rutte en zijn koffie

Hugo J. van Reijen | 11-07-2019 | 14:30

De moderne versie van de politicus met baby's op zijn arm is die van de politicus die zijn beker met koffie laat vallen en daarna de boel zelf aanveegt: weliswaar een vondst met ingebouwde datum van   Lees meer

FANTASTISCH VOORSTEL?

Hugo J. van Reijen | 09-07-2019 | 16:58

Zoals velen van ons, ontvang ik regelmatig voorstellen van financiële instellingen, de blijkbaar dromen, dat ik toegang heb tot bedragen van astronomische proporties.  Lees meer

De regels

Hugo J. van Reijen | 09-07-2019 | 02:00

Uiteraard is het niet de bedoeling van een overheid dat men zich aan alle gecompliceerde regels houdt en deze naar de letter of naar de geest naleeft. Zou iedereen zich aan de regels houden, dan zou de economie in de meeste landen in korte tijd tot stilstand komen. Na het dagelijks bestuderen van de regels zou men geen tijd meer overhouden voor enig productief werk.Er zou niets meer geproduceerd worden.  Lees meer

Honderd euro voor RIJST EN BAMBOE

Hugo J. van Reijen | 08-07-2019 | 16:22

Kan iemand helpen?

Mijn docent P.J. Reimer was op studiereis in Griekenland, toen in 1940 de oorlog uitbrak. Hij besloot niet naar Nederland terug te keren, maar week uit naar Nederlands Indië, waar hij aangesteld werd als docent oude talen in Jogyakarta. In 1941 werd hij opgeroepen voor het KNIL, hetgeen ertoe leidde dat hij in 1942 krijgsgevangene werd gemaakt door Japan en in 1943 via Thailand in Birma terecht kwam, waar hij moest helpen de Birmaspoorweg aan te leggen. Een jaar na de capitulatie van Japan keerde hij terug op Java. Over zijn ervaringen in Birma heeft hij een boekje geschreven en dit zelf uitgegeven. Helaas heb ik nergens een exemplaar van dit boekje kunnen vinden.  Lees meer

Oplichtingspraktijken aan de top van de overheid

Hugo J. van Reijen | 02-07-2019 | 03:52

De werkelijkheid is altijd vreemder dan de vreemdste fantasie.

Een minister die eerst zegt, dat het goed is dat iemand iets aan het licht gebracht heeft en vervolgens de personen die oplichtingspraktijken aan het licht brengen, wil laten vervolgen!  Lees meer

De belastingdruk

Hugo J. van Reijen | 25-06-2019 | 04:00

In een aantal landen is deze zo hoog, dat een ondernemer die al zijn belastingen betaalt, aan het eind van het jaar niets overhoudt en zelfs met en negatief winstsaldo geconfronteerd kan worden.  Lees meer

De ondernemer en de gratis diensten die hij verricht

Hugo J. van Reijen | 18-06-2019 | 16:34

De  ondernemer  wordt geacht, de volgende diensten gratis voor de overheid te verrichten:

-In  de eerste plaats het heffen van loonbelasting  die de ondernemer  voor de overheid moet inzamelen en  aan deze moet afdragen  Lees meer

Vrijheid in Mongolië

Hugo J. van Reijen | 13-06-2019 | 15:17

Na afloop van de conferentie van Libertarian International heb ik het genoegen, nog enkele dagen te vertoeven in een hotel in Ulaan Baatar en ben vanavond in de lounge van het hotel de onvrijwillige getuige van het gedrag van een vertegenwoordiger van de Amerikaanse overheid, die een Mongool op luide wijze opdrachten verstrekt op het stuk van antiwitwassen en antidrugwetgeving.  Lees meer

Frisse bedoening

Hugo J. van Reijen | 11-06-2019 | 04:00

of: " Nederland, wat ben je toch groot" :

(in tegenstelling tot al die akelige islamitische landen.)

Ik citeer uit "Indië verloren, rampspoed geboren" van Frans Glissenaar,

(pagina 23):  Lees meer

Tekstschrijver

Hugo J. van Reijen | 04-06-2019 | 04:00

Onlangs viel mijn oog op de volgende tekst:

"U ziet in de tuin van uw buurman een beeld van Jezus.

Voor welke van de volgende drie opties kiest u?  Lees meer

Geboden

Hugo J. van Reijen | 01-06-2019 | 16:18

01.

Gij zult mij laten zien en onderzoeken al hetgeen gij verdient in het zweet uws aanschijns.

02.

Gij zult mij afdragen wat ik u zal bevelen af te dragen.  Lees meer

Liberty International World Conference Mongolië

Hugo J. van Reijen | 28-05-2019 | 07:51

Graag wil ik alle lezers aanbevelen, de komende Liberty International Conference in Ulan Bator bij te wonen. Deze zal plaatsvinden van zes tot en met negen juni 2019.  Lees meer

JETJE

Hugo J. van Reijen | 21-05-2019 | 07:22

De Amsterdamse Jetje Goudeket, dochter van een diamantslijper, reisde in 1917 tegen de wil van haar ouders naar Amerika en zag kans, daar een beroemd filmster te worden.  Lees meer

Cruises : dit vertellen de advertenties NIET !

Hugo J. van Reijen | 14-05-2019 | 04:00

Onlangs werden twee boekingen van een week die ik had gemaakt bij Royal Caribbean - een maatschappij waar ik overigens niets dan lof voor heb- , geannuleerd, omdat Royal Caribbean een organisatie had gevonden die bereid was, het betreffende schip te charteren tegen betaling van een prijs die blijkbaar hoger lag dan de normaliter gehanteerde tarieven.  Lees meer