Paul Cliteur, tegen de decadentie

Hoe relevant is het om een 15 jaar geleden verschenen boek te behandelen? Tegen de decadentie geeft een inkijk in het forum voor democratie. De auteur Paul Cliteur is voorzitter van het wetenschappelijk bureau van het FvD, en fractievoorzitter voor het Forum in de Eerste Kamer. Tegen de decadentie is een probleemanalyse van de samenleving en het functioneren van het staatsbestel in het bijzonder. Lees dit boek en je begrijpt het theoretische fundament van het Forum.

De stelling is dat Nederland in verval is, dat er geen duidelijke bestuurlijke kaders zijn. Er is een zekere bestuurlijke anarchie. Dit wordt gekoppeld aan het migratie vraagstuk. Migranten met een islamitische achtergrond hebben van huis uit wel een duidelijk kader. Hun geloof. Hoe kunnen we integratie verwachten als we zelf geen duidelijke structuur en samenleving hebben?

Centraal staat een wens tot ordening. Ordo ab Chao. Orde geschapen door de democratie icm de rechtstaat en niet door (geloofs) genootschappen. De grondwet moet duidelijke kaders stellen en het moet afgelopen zijn met bestuurlijke instituties die zich aan democratische controle willen onttrekken. De minister is de eindverantwoordelijke.

Een voorbeeld is het OM en de rechterlijke macht. De grondwet is hier verre van volledig. Het OM maakt hier gebruik van en probeert zich aan ministeriële controle te onttrekken. De auteur wenst dit alles in de grondwet geregeld. Een valide stelling. Echter wenst hij het OM direct onder de minister te plaatsen. Terwijl het zeker ook mogelijk is de rechterlijke macht en de hogere ambtenaren van het OM door burgers te laten verkiezen. En hiermee de trias politica in het fundament te verankeren.

Een moreel richtsnoer voor onze democratische rechtstaat hoort volgens Paul de universele verklaring van de rechten van de mens te zijn. Hier moet de grondwet deels van worden afgeleid. Hub Jongen heeft in de kantlijn van het boek geschreven "universele verklaring van onrecht". De reden dat libertariërs moeite hebben met de UVRM is onder meer dat er sociale mensenrechten in verankerd zijn. Die de basis vormen voor een verzorgingsstaat. Dit vergt verregaande onderwerping van de burgers aan de overheid. Door ook de sociale mensenrechten als fundament voor de grondwet te zien neemt Paul afstand van het liberaal zijn. Een verzorgingsstaat is nu eenmaal in aard en wezen een socialistisch ideaal en geen liberaal idee. De liberalen hebben zich daar lang tegen verzet.

Een groot gebrek aan het boek is dat Paul nergens aangeeft wat zijn vertrekpunt is. Democratie, rechtstaat en orde. Maar hoever mag de overheid gaan? De rechtstaat, en de in de grondwet vastgelegde grondrechten, kunnen de politiek behoeden voor de waan van de dag. Echter, als alles op een gegeven moment een grondrecht is (en de auteur komt met het voorbeeld van auto mobiliteit als grondrecht), dan wordt er steeds meer aan de rechter overgelaten. Er kunnen rechtszaken aangespannen worden over de emissies van de auto's, waardoor de overheid geen wegen meer mag aanleggen, en als automobiliteit een grondrecht is, is het aan de rechter om de botsende milieu en mobiliteits grondrechten te ordenen. Paul is tegen inflatie van grondrechten, maar geeft niet aan waar de taak van de overheid stopt. Minarchisme? Klassiek liberaal? Verzorgingsstaat socialisme? Redden van het klimaat? Cultuur conservatisme?

Democratie is heilig lijkt het, maar democratie in de vorm van one man one vote zorgt uiteindelijk voor socialisme. Hij benoemt dit niet, en daar zit een grote fout. Als liberaal hoort hij zich hier zorgen te maken over het socialistische karakter van de democratie. Is het verval van Nederland niet ingebakken in de verzorgingsstaat? Waarbij we 80 mld aan zorg en 80 miljard aan sociale zekerheid betalen? Ieder jaar. Waar voor velen werken niet loont vanwege de armoedeval?

Paul bepleit een duidelijk kader zodat met name moslims weten waar NL voor staat. Maar is het belang van duidelijkheid voor de Nederlanders niet veel groter? We schrijven de grondwet toch niet zodat moslims kunnen integreren. Bovendien. Wat maakt het mij nu uit of iemand integreert of niet? Neem de Amish in Noord Amerika. Driehonderdduizend man die nauwelijks zijn geïntegreerd en nog leven met de technologie van anderhalve eeuw terug. Prima toch? Waarom moeten de Turken en Marokkanen integreren? Hub heeft in de marge ook notities gemaakt dat hij niet inziet waarom integratie nodig is.

De auteur heeft een te groot geloof in democratie. Frank Karsten's "de democratie voorbij", of "Democracy, the god that failed us" van Hoppe zijn leestips. Ongelimiteerde democratie kan mensen verregaand onderwerpen.

De auteur heeft een te groot vertrouwen in de universele verklaring van mensenrechten. Leestip hier is Frank van Dun's "de utopie van de mensenrechten". De positieve mensenrechten in combinatie met democratie vestigen een verstikkende verzorgingsstaat waar de economisch productiefste medemensen worden bestraft en iedereen in een enorme regelbrij verstikt.

De auteur heeft een obsessie met de islam en integratie. Dit is soms best vermoeiend.

De auteur is zeer belezen en geeft een goed inzicht in het Forum. Het Forum is voor democratie, socialisme, en ziet integratie als vanzelfsprekend. Het Forum is daarmee niet liberaal, en het ziet mensen niet als soevereine individuen. De collectief tijdens verkiezingen uitgebrachte wens is de maatstaf voor het individu. In plaats van de koran als richtsnoer geldt de steeds wisselende wet van de helft plus 1.


NB. Ik had gehoopt op een liberaler geschreven boek en heb wat moeite om mijn teleurstelling te verbergen. Hiermee doe ik het boek toch wat onrecht. De partijfilosoof van het FvD is minder liberaal als ik hoopte. Maar heeft wel een interessant boek afgeleverd. Als het me lukt ga ik nog een keer nader op dit boek in. Of neemt u zelf kennis van dit boek. Voor 5 euro als e-book te downloaden. Bol.  Of voor 5 tot 15 euro fysiek tweedehands hier.

Ratio | 01-08-2019 | 07:17
4 Reacties

Decadentie is zoiets als uit de groepscadans raken. Dus gaan overconsumeren of anderen teveel de eigen wil door de strot duwen. Voorbeelden die anderen dan navolgen, met allerlei gevolgen van dien. Maar eigenlijk is decadentie weer de zoveelste vogelverschrikker, goed voor allerlei stropopredeneringen. Het gaat immers om wat er in iemand gebeurt, de rest zijn weinig meer dan symptomen daarvan. Die olifant in de kamer (van de psyche) wordt echter angstvallig en krampachtig verborgen gehouden.

Nieuws vanuit de FvD: De partij heeft Otten niet nodig, Otten de partij wel over een 'ultieme lijmpoging'.

Olifantje in de kamer van partijpolitiek: Een buitenstaander heeft geen partij nodig, de partij wel buitenstaanders om te bekeren tot lid. Dat beseffen ook andere sekteleden en -leiders. Hel en verdoemenis voor degenen die sekten afwijzen! Hoewel ook voor sekten, want zonder leden geen sekte. De partij heeft Henk Otten kennelijk hard nodig, anders zouden ze niet zo hun best doen om te lijmen.
Nico | 01-08-2019 | 08:07

REm erop, we neigen als mens te verstikken in onze lusten, die niet te remmen zijn?

Mogen wat meer behoudender worden?

Henk TRol doet zijn best om deze partij te verkwanselen?

formidabele | 01-08-2019 | 09:37
@formidabele | 01-08-2019 | 09:37: Wat er nu gebeurd is een andere vorm van politieke tegenstander omleggen ( Fortuyn) was één manier wat U nu ziet is een andere, er bestaat niets smerigers onder de mensen, als politieke opportunisten, het liegende manipulerende criminele syndicaat, heel waarschijnlijk aan de cocaïne !
johannes | 01-08-2019 | 10:40
Paul Cliteur, U bent een politieke voyeur, U gaat mee met de politieke wind, niet echt overtuigd, maar met het denkbeeld, je kunt nooit weten, te elitair de FvD, de gedachte berust op de onvrede die heerst in Nederland, de mensen " meerderheid" VADER-MOEDER-KINDEREN, voelen zich bedreigt door de hechte minderheids gangs, ISLAM- zionitische druk - DEAD CULT de Sexueel anders gerichten geen kinderen, zij zijn in de meerderheid, maar hebben politiek de minste inbreng vreemd genoeg ! toch weet de FvD deze meerderheid niet te overtuigen, duidelijk waarneembaar, het echte mennen van de massa is niet aan velen gegeven !
johannes | 01-08-2019 | 10:34