Vloeken in de klimaatkerk

Vrijspreker | 07-12-2019 | 08:45

Greta het klimaatmeisje wil niet vliegen, maar in tegenstelling tot Laura het zeilmeisje kan ze zelf niet zeilen waardoor de bemanning van haar uit koolstof gemaakte boot de wereld moet overvliegen. Je verzint het niet.

Greta was onderweg naar een klimaattop in Chili, maar door de rellen daar was deze verplaatst naar Madrid dus ze moest de oceaan weer over met wederom een extra vlucht tot gevolg.  Tijdens deze top werd er een alternatieve top gehouden van mensen die denken dat het allemaal wel meevalt met de klimaatcrisis.  Daar hebben ze ook argumenten voor.  Wetenschappelijke argumenten. Dat is natuurlijk vloeken in de klimaatkerk waar ze meer gedreven lijken te worden door emoties.  Het heeft trekjes van een religie of een cult.  Waarom anders een meisje opvoeren als boegbeeld? Door al dat spijbelen gaat Greta misschien wel wat natuurkunde/scheikunde/geschiedenis/biologie/geologie lessen missen die haar hadden kunnen helpen te begrijpen dat ze door haar ouders en andere volwassenen voor het lapje wordt gehouden.

Er zijn veel vraagtekens te plaatsen (hier een aardige lijst) maar een van de sprekers tijdens de alternatieve klimaattop, Dr. Happer, een wetenschapper met een bijzonder indrukwekkende staat van dienst, wijst in deze presentatie op iets wat nog vaak wat ‘onderbelicht’ wordt. Het afnemend absorptievermogen van CO2. In de onderstaande grafiek is te zien dat CO2 inderdaad een broeikasgas is. Bij nul procent CO2 in de atmosfeer is de ‘warmte uitstraling‘ terug de ruimte in veel groter dan bij 400 ppm (huidig gehalte). Maar als dat verdubbeld wordt naar 800 ppm (hetgeen met de huidige toename snelheid nog heel lang zal duren) dan is er nauwelijks effect waar te nemen!

Zelfde geldt voor methaan (CH4) waar we bang mee gemaakt worden want als de permafrost in Siberië smelt dan zou er veel methaan vrijkomen en dat is een veel sterker broeikasgas dan CO2. Ten eerste is dat effect dus nihil, maar testen hebben uitgewezen dat bacteriën in de grond die bij het smelten uit hun winterslaap komen de methaan oppeuzelen.

Het is te vergelijken met het rood schilderen van een witte wand. De eerste laag heeft een groot effect. Alle lagen daarna steeds minder. Dit is keiharde wetenschap, dit effect/deze grafiek staat niet ter discussie. En toch wordt driekwart van de NL kinderen bang gemaakt en worden miljarden verspild om iets tegen te gaan wat geen waarneembaar effect heeft. Wat wel waarneembaar is is het groener worden van de aarde door meer CO2. Met name in de drogere gebieden op aarde omdat voor de opname van CO2 een plant haar stomata moet openzetten en daarbij verliest zij water. Meer groen, meer voedsel. Klinkt allemaal erg catastrofaal.

De propaganda van het klimaat circus is eindeloos. Je paard wordt te dik door global warming. Deze weerman beweert dat het nog niet gestormd heeft in NL vanwege global warming. Zogenaamde temperatuur records die helemaal niet waar blijken. Allemaal van die kleine steekjes die samen opbouwen tot een heilig geloof in climate change. Inconvenient ‘Truth’ by a thousand cuts.

Hijseenberg, December 2019

Hoe progressief is links nog?

Ratio | 07-12-2019 | 01:00

https://www.youtube.com/watch?v=hiVQ8vrGA_8

Hub spreekt: Is belastingontduiking immoreel?

Vrijspreker | 06-12-2019 | 01:00

https://www.youtube.com/watch?v=eHxUCLiIhRY

(video naderhand toegevoegd aan dit artikel eerder verschenen in 2008). Een overeenkomst die staatssecretaris Jan Kees de Jager afgelopen vrijdag gesloten heeft met Chief Minister Mike Torode van Guernsey bracht ons tot nadenken over moraliteit van belastingontduiking.

Politici brengen belastingontduiking altijd als fraude en als iets heel slechts.

Maar in feite is het beginpunt, het dwingen van mensen, tegen hun vrije keuze, om een deel van hun verdiensten af te staan, al immoreel.

Lees meer

Lieve Kerstman.

Overnight | 05-12-2019 | 18:35

Lieve Kerstman, voordat u Sinterklaas 6 december wilt komen aflossen hier, heb ik een paar verzoeken om te voorkomen u straks net als Sinterklaas en zwarte Piet ook dat idiote gezeur en van die belachelijke demonstraties gaat krijgen:

  1. Wilt u die rendieren a.u.b. thuis laten en doe ook in vredesnaam  uw jas met bontkraag niet aan, want dan wordt de Partij v.d. dieren gek...

  1. Als u uw slee meeneemt, dan graag incl. alle certificaten en testdocumentatie, specifiek die van de remmen, want  anders staat ie binnen een uur tussen de Stints...

  1. Zeg en doe vooral niet aardig tegen kleine kinderen en vrouwen want dan gaat iedereen op zoek naar bijbedoelingen.

Tegen mij kunt u gewoon aardig doen hoor, ik zoek er niets achter 🙂😉 ...

  1. Graag benadrukken dat u maar heel kort hier verblijft, alleen dingen komt brengen en geen asielaanvraag zult indienen. Dat voorkomt een boel gedoe...

  1. En Kunt u uw baard een beetje trimmen, zodat deze niet te gezichtsbedekkend is. Dit om te voorkomen dat dit associaties oproept  met ... (ik wil ook geen gezeur, dus ben even niet te direct als u het niet erg vindt)....

  1. Vooral ook niks zeggen over uw elfen, om elke schijn van slavernij te omzeilen...

  1. En gebruik niet te veel verlichting, denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen waarmee Nederland de wereld wilt redden!..

  1. Enne uw zwarte laarzen zijn kwetsend voor mensen die WO-II nog hebben  meegemaakt, thuis laten dus, slippers zijn prima. Geen crocs aub !...

  1. O ja, vergeet uw correctie shirt niet , anders worden de mensen  met obesitas weer belachelijk gemaakt..

  1. En als laatste gelieve ook geen opmerkingen over kabouters! Dat is kwetsend voor kleine mensen (zelf ben ik ook niet zo groot).

Welkom in Nederland, heel veel plezier gewenst en wees verder vooral uzelf in dit achterlijke landje .

Ps. Zorg dat de cadeautjes genderneutraal zijn ...

#NietGehoordindePlenaireZaal

Vrijspreker | 05-12-2019 | 11:00

Voorzitter.

Wie houden we voor de gek? We staan hier vandaag voor de derde, of is het alweer vierde keer, om D66-staatssecretaris Menno Snel te bevragen over de rokende puinhopen bij de Belastingdienst.

Portret Menno Snel

Softwaresystemen zuchten en steunen. Onschuldige burgers worden met medeweten van de ambtelijke top gecriminaliseerd, vervolgd en aangeslagen voor absurde belastingboetes. Het drijft velen tot wanhoop, en enkelen zelfs tot zelfmoord. De dienst zelf lijkt op instorten te staan.

De staatssecretaris hield cruciale informatie achter voor de Kamer, niet alleen formeel maar ook persoonlijk. Dat was ooit een politieke doodzonde. Zoals het ook een rechtsstatelijke doodzonde is wanneer de overheid knevelarij pleegt bij onschuldige burgers.

Verdwijnen de problemen bij de Belastingdienst als de we de staatssecretaris vandaag naar huis sturen? Nee, natuurlijk niet. Maar voor de zoveelste keer, en bij de zoveelste bewindvoerder op rij, gaan we vandaag meemaken dat een regeringslid wegkomt met leugens, iets kan mompelen over een slecht geheugen, in geacteerde nederigheid loze woorden mag prevelen over verbeteringen in de toekomst, en zich gesteund door fractiediscipline en coalitiebelangen in een zucht van opluchting naar de uitgang mag begeven - mét behoud van functie, welteverstaan.

We zijn op een kruispunt beland in ons bestuur, waar we een afslag hebben genomen in een richting waarin verantwoordelijkheid voor ambtelijk en politiek falen onbestraft blijven. Waarin liegen wordt gedoogd. Waarin de oppositie, zelfs met 75 tegen 75, geen tanden meer weet te tonen wanneer het er toe doet. Waarin politieke slagers keer op keer hun eigen politieke vlees mogen keuren, in onderzoekscommissies die terugwerken vanuit voor de coalitie gunstig uitpakkende conclusies. En waarin klokkenluiders, belaanbinders en poeproerders in het ambtenarenapparaat zélf het volle gewicht van de ambtelijke angstcultuur over zich afroepen, wanneer ze proberen om het schip der staat bij te sturen in een redelijke, rationele en rechtvaardige richting.

Voorzitter, we ronden af. Het landsbestuur heeft de blik naar binnen gericht in een Kamer zonder spiegels. We kunnen elkaar hier dag in dag uit om toezeggingen vragen, beloftes van verbetering aanhoren en met het gevoel dat we ons werk goed gedaan hebben huiswaarts keren.

Maar zolang we allemaal dit spel mee blijven spelen, blijft alles bij het huidige. Je kan niet iedere keer hetzelfde doen, en een andere uitkomst verwachten. Dat is de definitie van waanzin.

Dank u wel.

Bron: GeenStijl

Foto: Wikipedia

Echte, sterke, mannelijke mannen zijn nodig

Ratio | 05-12-2019 | 09:01

https://www.youtube.com/watch?v=U-kxdyJs6y8

Foute mannen zijn moordenaars en verkrachters. Als we de goede mannen tot lammeren maken, wie beschermt dan de vrouwen tegen de foute mannen? Mannelijke ambitie, mannen die soms domme risico's nemen, mannen die vrouwen willen beschermen tegen foute mannen, ze zijn hard nodig. Een betere maatschappij kan slechts bestaan als mannen mannen mogen zijn. En vrouwen vrouwen.

Tot zover de beschrijving van de video. Het is niet aan de staat om door scholing en wetgeving ideaalbeelden van mannen en vrouwen na te jagen. Er mag best van enige rolverwisseling sprake zijn. Maar schoenmaker, blijf bij je leest. Probeer de man niet te veranderen tot een tandeloze lafaard met als compensatie een millennial baardje en wat tatoeages. Herstel de man. Neem afstand van manipulatie. Het is hard nodig.

Stemmen voor je heerser

Pcrs | 05-12-2019 | 09:00

Teeven stuurt bij

Vrijspreker | 05-12-2019 | 09:00

met dank aan Matt de kunstenaar

Verplicht vrouwenquotum

Ratio | 04-12-2019 | 10:11

NOS: De Tweede Kamer wil dat er een verplicht vrouwenquotum komt voor de raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven. De SP heeft vóór gestemd en daarmee is er een meerderheid voor een motie van CDA en D66. Dat moet ertoe leiden dat in de toekomst ten minste 30 procent van de commissarissen in het bedrijfsleven vrouw moet zijn.

Hoe fout kan een maatregel zijn? Iemand het eerste artikel van de grondwet gelezen? Dat iedereen in NL gelijk wordt behandeld in gelijke gevallen? Identiteitspolitiek heerst echter. Straks kan evengoed de eis komen dat in de RvC een evenwichtig percentage homo's en mensen van niet westerse achtergrond achtergrond plaats moet nemen. En wordt dit met geweld afgedwongen.

Nu is het nog de RvC. Maar straks kan het veel verder gaan en wordt bij veel meer functies gekeken naar gender of geloof of achtergrond.

Wie vrij van zonde is werpe de eerste steen

Het hele cynische van dit verhaal is overigens dat noch de Tweede Kamer, noch de regering voldoen aan gendergelijkheid. Dat zou betekenen dat 50 procent vrouw dient te zijn.

Het percentage vrouwelijke Tweede Kamer leden ligt ver onder de 50 %. Zelfs de norm die ze het bedrijfsleven willen voorschrijven wordt maar net gehaald, na de laatste verkiezingen is 35 % vrouw. Hoe cynisch!

Bij de regering domineren ook de mannen:

Geen enkele regering bestond voor de helft uit vrouwen. Rutte I moest het slechts met 20 procent vrouwen doen, Rutte III voldoet aan de 30 procents norm.

De Provinciebesturen, provinciale staten, en gemeenteraadsleden is minder dan dertig procent vrouw. Grote delen van de overheid voldoen dus niet aan het 30% quotum dat ze aan de RvC's opleggen. bron.

Zo ziet u maar weer eens hoe huichelachtig de politici zijn.

Attributie bovenstaande 2 grafieken: Door Ellywa - Eigen werk, CC BY-SA 4.0

De NAVO is irrelevant zonder de Sovjet Unie

Seneca | 04-12-2019 | 09:00

De reis van president Trump naar Londen voor de NAVO-top is een herinnering aan het politieke belang van een vijand. In het Noord-Atlantische Verdrag dat in 1949 in werking trad, wordt de Sovjetunie niet genoemd. Maar de inleiding die verwijst naar "de principes van democratie, individuele vrijheid en de rechtsstaat" was wat we vandaag kunnen herkennen als een subtiele en onmiskenbare vingerwijzing richting Moskou.  Lees meer

De zwaarste vorm van criminaliteit.

Overnight | 03-12-2019 | 10:17

De zwaarste vorm van criminaliteit is volgens Openbaar Ministerie, politie, FIU en FIOD: witwassen en dat door de bovenwereld die het faciliteert. Blijkbaar is het vermoorden van, zeg een FIOD inspecteur, minder zwaar dan witwassen.

Zodoende worden banken verplicht mee te werken en worden U-bocht constructies gemaakt om om privacywetten heen te gaan: in een convenant met de banken en bovenstaande instanties is afgesproken dat opsporingsambtenaren namen van 'vermoedelijke' overtreders aan de banken doorgeven. De banken gaan dan checken of er verkeerde financiële transacties bij hen gevonden kunnen worden die dan weer gerapporteerd moeten worden aan die opsporingsambtenaren.  Dat daarmee de privacywetten niet voor de overheid gelden en al helemaal niet in de geest van die wetten, maar wel voor u, is daarmee duidelijk. Maar dat wisten we al toen de aftapwet ‘met veel garanties’ ingevoerd werd.

Dus zwart spaargeld van tante Gerrie die daar geen 4% belasting over wil betalen, of de winst die ome Piet met zijn hashplantjes maakt, zijn erger dan inbraak of verkrachting?

Dat geeft dan toch te denken: de Staat vindt ‘haar’ inkomsten belangrijker dan geweldsmisdrijven. En het verklaart ook waarom het politiekorps geen tijd heeft om normale misdrijven tegen te gaan: veel te druk om de Staat te helpen bij het binnenhalen van ‘crimineel’ bestempeld geld.

Let op uw saeck: vandaag gaat het om crimineel (drugs) geld, morgen uw openstaande verkeersboete: wanneer rechtsprincipes, al is het maar gedeeltelijk, worden opgeheven is het hek van de dam en zal er door de instanties misbruik van gemaakt worden.

We zien ook dat diezelfde nette ambtenaren, over de randen van de wet moeten opereren bij de kindertoeslagen affaire waarbij minstens 20% van de ouders gedupeerd werd zonder iets fout te hebben gedaan, dan weten wij wel waar de nieuwe witwas convenanten op uitdraaien: de verkrachting van de individuele vrijheid gaat weer verder.

Afschuwelijke gebedsoproepen en veel te hoge minaretten: Baudet in de Tweede Kamer

Hugo J. van Reijen | 03-12-2019 | 02:00

De Tweede Kamer is reeds lang geleden verworden tot een plaats waar onze politici zich tot den volke kunnen richten in de hoop hun marktaandeel te vergroten.  Lees meer

Oliedom

Pcrs | 02-12-2019 | 07:00

Vrijspreker: U merkt dat er wel ongeloof is in de massamedia, maar slechts tot een bepaald punt. Als ze rapporteren dat een olie om oorlog gaat, dan klopt het.

Opperdienaar: Als het om enigszins verlichtte mensen gaat, en daar richt ik me op, dan wordt een nieuwe buitenlandse oorlog onder het mom: "Ze hebben massavernietigingswapens'", niet snel meer gelooft. Wat we echter zagen bij Irak en Afghanistan, is dat de rechtvaardiging steeds veranderde. Geen massavernietigingswapens gevonden die ons binnen een uur kunnen vernietigen? Geen probleem. Dan zijn we in het midden oosten om democratie te verspreiden. Ook niet overeenkomstig de feiten? Een tiran uitschakelen? Terroristen? Pedofielen? Gelijke rechten voor vrouwen? Het verbaast me dat ze klimaat verandering of racisme nog niet opgevoerd hebben, maar ik durf het haast niet aan Google te vragen.  Lees meer

Vrijheid Radio Week 48

Pcrs | 01-12-2019 | 14:53

Luister Vrijheidradio via:  Lees meer

Wie richt in geval van pedofilie schade aan?

Ratio | 01-12-2019 | 10:12

Trouw praat op 20 maart 1981 pedofilie goed: Ruim dertig jaar geleden kwam ik als jong predikant voor het eerst in aanraking met het verschijnsel pedofilie ....Ik was echter in staat om zowel de betrokken jongeman als een aantal jongens, met wie hij in contact was geweest, over een aantal jaren te observeren en merkte toen tot mijn verwondering, dat er bij geen der jongens ook maar sprake was van enige lichamelijke of geestelijke schade. .... De enige (en soms aanzienlijke) schade die pedofilie bij een kind kan aanrichten komt van de kant van de politie en soms ook van door sommige politie-instanties beïnvloede ouders en opvoeders. Voor de contacten die kinderen in hun jeugd met „normale" pedofielen hebben gehad blijven die kinderen vaak hun hele leven dankbaar.

bron pagina

bron artikel

einde artikel Trouw

Ratio: Hoe kunnen in 30 jaar opvattingen wijzigen! De plaatsing van dit artikel betekent niet dat ik de boodschap van het artikel onderschrijf. De reden dat ik dit plaats is deze: Hoe zeker bent u van de huidige zekerheden? In 30 jaar kunnen opvattingen totaal wijzigen. Hoe zeker bent u dat er een fiat valuta moet zijn, en centrale banken, en een overheid die zaken voor u regelt? Hoe zeker bent u dat de overheid het onderwijs moet regelen? Of een inkoppertje, hoe zeker bent u dat u straks van uw pensioen kunt leven?

Immigratie?

Overnight | 30-11-2019 | 10:44

Stop de feminisering van de samenleving

Ratio | 30-11-2019 | 01:00

https://www.youtube.com/watch?v=OFpYj0E-yb4

Er zijn grenzen aan de feminisering van de samenleving. Jongens moeten leren omgaan met geweld. Met falen. Met succes. Het is onnatuurlijk kinderen, en met name jongens, urenlang op te sluiten in gebouwen. Het is onnatuurlijk om kinderen stil te laten zitten. Kinderen moeten zelf ontdekken. Zelf de wereld verkennen. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. De scholen proberen deze nieuwsgierigheid te kanaliseren in een curriculum. Maar falen daar jammerlijk in. Geef jongens (en meisjes) vrijheid. Laat ze eierwekkers, ikea meubilair en stofzuigers uit elkaar halen. En weer in elkaar proberen te zetten. Laat ze als ze 8 of 9 jaar oud zijn hun eigen bureau in elkaar schroeven. Leer ze samenwerken door gezamenlijk projecten op te pakken waarin ze bouwen. En laat ze vooral ook samen dingen slopen. Sluit aan bij hun belevingswereld. Geef ze dieren om voor te leren zorgen. Geef ze verantwoordelijkheid. Zorg voor competitie met andere scholen. Laat ze winnen, en dat betekent ook dat ze moeten leren om te gaan met falen.

Hub spreekt een dag later over kinderopvang

Vrijspreker | 29-11-2019 | 02:00

Dagje later dit bericht van Hub: De regering zat onder andere in de problemen met de overschrijding van 500.000.000 euro voor de kinderopvang. Die hadden ze zo aantrekkelijk gemaakt, en zoveel subsidie ingestopt dat er uiteraard veel meer gebruik van gemaakt werd dan die overheid had kunnen bedenken.

Al hadden ze dit op hun 5 vingers kunnen uitrekenen!

Lees meer

Hub spreekt: Kinderopvang kost nu al 500 miljoen euro EXTRA belastinggeld

Vrijspreker | 29-11-2019 | 01:00

De ambities van kinderopvang waren iets te hoog, iets dat Hub signaleert in het volgende artikel uit 2008:

Kinderopvang is het volgende fiasco van de overheid.

Weer wordt de stelling dat alles wat de overheid doet, fout loopt of duurder wordt, bevestigd door onderstaand NOS-bericht.   Lees meer