Verzuiling

Pcrs | 20-01-2020 | 07:00

Vrijspreker: U ziet opeens 'automatische segregatie' of verzuiling' overal. Leg uit.

Opperdienaar: Het verschijnsel van automatische segregatie is vooral onderzocht in het geval van rassenscheiding. Het viel onderzoekers in de VS op dat als een woonwijk eenmaal een bepaald percentage 'zwart' was geworden, dat witte mensen er dan weg trokken en de hele wijk zwart werd. Ook in Zweden werd het verschijnsel geconstateerd. 'Soort zoekt soort' is een uitdrukking die niet uit het niets komt. Ook in Nederland is het duidelijk te zien.  Lees meer

Vrijheid Radio Week 3

Pcrs | 19-01-2020 | 15:39

Luister Vrijheidradio via:  Lees meer

Zeer eenzijdige berichtgeving van de NOS

Ratio | 18-01-2020 | 12:13

De NOS heeft een video gemaakt om uit te leggen waarom met name middeninkomens geen huis meer kunnen kopen. De video van maar liefst 8 minuten negeert de belangrijkste oorzaken. Er is een algehele crisis op de woningmarkt. Waar de middeninkomens ook last van hebben.

Het grootste probleem van de Nederlandse woningmarkt zijn de marktverstorende acties van met name de overheden. Decennia lang waren er nota's ruimtelijke ordening. De eerste verscheen in 1960. De tweede in 1966 bracht ons het slaapsteden beleid (Zoetermeer, Purmerend, Almere....). Tot op de dag van vandaag plukken we daar de zure vruchten van, files en overvolle treinen. De overheid bepaalt hoeveel grond waar mag worden vrijgemaakt voor woningbouw en geeft stelselmatig te weinig grond vrij. Door de overheid wordt kunstmatige schaarste geschapen.

Een ander probleem zijn demografische ontwikkelingen. Zowel de bevolking neemt toe door migratie, als het aantal eenpersoonshuishoudens. De migratie betekent vooral druk aan de onderkant van de woningmarkt, hetgeen betekent dat daar extra inspanningen nodig zijn, die niet vrijgemaakt kunnen worden voor de middeninkomens.

Verder zijn er meerkosten in de vorm van bouwbesluit, en de extra kosten om huizen bijna energieneutraal te bouwen. Deze zogenaamde BENG normering zorgt voor de nodige software problemen, de ingangsdatum voor deze norm is verschoven naar 1 januari 2021. In een vrije markt zou veel sneller een oplossing gevonden worden, bijvoorbeeld in de vorm van tiny houses. Nu zit ik niet te wachten op het wonen in een veredeld tuinhuis, maar als dat wel betaalbaar is, is de keuze snel gemaakt. Verder zouden in een vrije markt minder of geen restricties gelden aan de bewoning van vakantiehuisjes.

De belangrijkste reden achter de sterke stijging van de woningprijzen is de euro. Er zijn economisch gezien 2 Europa's. Noord en Zuid. Met verschillende karakteristieken die verschillend monetair beleid vereisen. De ECB heeft gekozen voor beleid dat door kunstmatige zeer lage rentes de overheden in Zuid Europa redt. Dit beleid heeft neveneffecten. Het blaast de Nederlandse huizenmarkt op en het ondermijnt het Nederlandse pensioenstelsel. En het zorgt voor economische spanningen in Zuid Europa waar een cyclus van devaluaties niet langer het bedrijfsleven kan redden. Terug naar de Nederlandse woningmarkt, dit bijna gratis geld zorgt ervoor dat degenen die het nodige eigen vermogen hebben, of ouders die hun kinderen willen helpen, heel goedkoop kunnen lenen.

De door de Nederlandse overheden kunstmatig geschapen schaarste, gecombineerd met extra vraag door een instroom aan migranten, en een toename aan eenpersoons huishoudens geeft een enorme druk op de woningmarkt. Een druk die door de bijna gratis geld politiek van de ECB resulteert in exploderende huizenprijzen.

Dit is niet wat de NOS U vertelt. Ze negeren de algehele woningcrisis en vertellen een zeer gebrekkig verhaal. Schuldig zijn de projectontwikkelaars die liever dure huizen bouwen omdat ze daar meer winst op kunnen maken. En het zijn de woningbouw coöperaties die maar 3 procent van hun te bouwen woningen voor de middeninkomens bouwen. De gemeenten zijn aan zet. De meeste grote gemeentes hebben specifiek beleid voor de middeninkomens zoals het bevriezen van de huur. De rijksoverheid biedt gemeentes 250 mln per jaar om huisvesting voor middeninkomens te regelen.

Dat zijn volgens de NOS oplossingen. Niet een terugtredende overheid die veel meer grond vrijgeeft voor woningbouw. Niet een Nexit of een neuro. En zeker niet een migratiestop.

https://www.youtube.com/watch?v=0YLMBV1rZ6A

Toestemming?

Overnight | 18-01-2020 | 10:58

Het niet gevoerde debat over 359 miljard

Ratio | 17-01-2020 | 09:00

Met dank aan Bas. Deutsche Bank (2), speelbal van miljardairs en terreurverspreiders: Arno Wellens: 'Van wie is Deutsche Bank eigenlijk? Van tante Helga uit Düsseldorf? Nee. De grootste aandeelhouder is de emir van Qatar en verder zijn er wat vooral Amerikaanse miljardairs. De Europese bankenunie komt neer op het redden van dit soort vehikels en daar moesten we nog maar eens heel goed over nadenken. 'Europese solidariteit' komt vooral neer op omgekeerde solidariteit.'

De Deutsche Bank is net als de Commerzbank eigenlijk failliet. 359 miljard aan activa op de balans van het balanstotaal van 1350 miljard (Deutsche Bank) heeft een waarde lager dan de boekwaarde. Er is 70 miljard eigen vermogen. Stel dat de echte waarde van deze 359 miljard dubieuze activa 180 miljard is, dan is het eigen vermogen negatief. En wel 110 miljard negatief.

De Deutsche Bank is too big to fail. Angela Merkel is om. Er moet een Europese bankunie komen. Dit betekent dat andere landen meebetalen aan de problematiek van de Deutsche Bank. En de Commerzbank. En andere Duitse banken. Waar Nederland orde op zaken heeft gesteld op eigen kosten, mogen we straks de Duitse banken redden. En meebetalen aan Italiaanse, Spaanse en Franse banken. Misplaatste solidariteit. En als bonus redden we daarmee de investeringen van deels foute miljardairs.

De video duurt een uur. Ik heb het noch op lange video's noch op doemdenken. Maar dit is een video die het bekijken waard is. En met betrekking tot de doemdenken component. We gaan heus niet ten onder, maar de euro kost heel veel geld. Niet alleen zijn de hoge huizenprijzen in ons land een gevolg van de acties om de euro te redden, dit geldt ook voor de uitholling van de pensioenen. De negatieve rente is een gevolg van manipulaties die iedere Nederlander raken. Iedere Nederlandse spaarder benadelen, iedere huurder. Iedere koper van onroerend goed. Slechts de bezitters van onroerend goed en aandelen, die door een kunstmatige boom gevoed worden, zijn de tijdelijke profiteurs in Nederland. Maar de grote vermogens overheveling gaat naar de zuidelijke lidstaten. Die niet hoeven te saneren. En de Duitsers die anders dan de Nederlanders hun banksector niet hebben gesaneerd. En die hopen dat Nederland mee gaat betalen aan het redden van de Duitse banksector. Afijn. Arno Wellens kan het allemaal veel beter uitleggen dan ik. Als U dit weekend wat tijd heeft, overweeg dan naar deze video te kijken.

https://www.youtube.com/watch?v=1apabwXknCE

NB: de eerste video in deze serie is in dit artikel behandeld, en kan hier benaderd worden.

Bewiseman: VVD en CDA, opnieuw stoere taal, maar kloteloos!

Vrijspreker | 17-01-2020 | 01:00

Vier minuten waarheden van BeWiseman. Kijk en geniet. De hypocrisie van de VVD en het CDA ontmaskerd.

https://www.youtube.com/watch?v=06SzwIMwBuI

Met dank aan Plurk85 / BeWiseman

Wat verschillen, natuur of opvoeding?

Pcrs | 16-01-2020 | 09:00

Hoe postmodernistisch subjectivisme de kunst ondermijnt

Ratio | 16-01-2020 | 01:00

https://www.youtube.com/watch?v=lNI07egoefc

Postmodernistisch gedreven subjectivisme is de nagel aan de doodskist van de menselijke vooruitgang. Er zijn objectieve standaarden. Er is een waarheid. Ook in kunst. Niet iedereen hoeft de complexiteit van een klassieke symfonie te waarderen. Maar het valt niet te ontkennen dat er een grote kloof is tussen een symfonie en een carnavalskraker. De symfonie vergt veel meer van de toehoorder dan de carnavalskraker, die het vooral goed doet bij aangeschoten publiek. Nog veel lager staat de atonale muziek. Die het goed doet bij subsidieverstrekkers.

Zo is het ook met de andere kunsten. De culturele hoogtepunten van het verleden worden verworpen. Ingeblikte poep van een kunstenaar verdringt hoogtepunten uit het verleden als de geboorte van Venus. Of het vlot van Medusa.

attributie foto blikje met poep: By Jens Cederskjold, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52830146

De logica van politici

Vrijspreker | 15-01-2020 | 13:09

Bepaalde mensen op zwaar opgevoerde scooters veroorzaken veel overlast. De politie pleit voor een algeheel verbod van voertuigen, zodat zij eenvoudiger kunnen handhaven. Uiteindelijk komt er een verbod op driewielers en fietsen.

Dit is de logica van volwassen, Nederlandse politici. Geloof je het niet? Vervang “zwaar opgevoerde scooters” door “zwaar illegaal vuurwerk”, “voertuigen” door “vuurwerk”, “driewielers” door “knalvuurwerk” en “fietsen” door “vuurpijlen”.

Een oude bekende

De activistische rechter: Urgenda.

Overnight | 15-01-2020 | 08:19

Sterk verhaal in de Telegraaf van afgelopen zaterdag over de messias waanzin van de Hoge Raad in de Urgenda zaak.Telegraaf

Eigenlijk hoef ik aan het artikel van Edwin Timmer niets meer aan toe te voegen: zeer lezenswaardig, helder en duidelijk fileert jurist Lucas Bergkamp de gang van zaken met die Zeurgenda uitspraak. De kernpunten zijn onder andere:

  • Als de Hoge Raad zich met politieke standpunten gaat benoemen (wetenschappelijk zijn er namelijk nog grote twijfels) dan wordt de Hoge Raad een politiek orgaan en een gevaar voor haar onafhankelijkheid en de trias politica.
  • De Hoge Raad heeft een uitspraak gedaan tussen de overheid en een actiegroep, de burgers die de rekening moeten betalen staan buitenspel.
  • De HR gooit alarmistische/gevaarlijke? klimaatveranderingen en CO2 op een juridische puinhoop.
  • Wanneer het wetboek als idealistisch breekijzer wordt gebruikt, kun je dus ook uitspraken verwachten over suikerverbod in voedsel, vuurwerk, autorijden, barbecueën, alcohol etc.
Natuurlijk mag een individu niet de lucht van zijn buurman verpesten, of dat nu met CO2 of de BBQ is. Maar om nauwelijks meetbare veranderingen en zeker in vergelijking met wat er elders in de lucht gegooid wordt te verbieden gaat mijn libertarische insteek te ver. En ik wil beslist iedereen de vrijheid gunnen om geen vlees, sigaret of houtkachel te gebruiken. Maar laat mij op mijn gebied dat aub zelf bepalen. Dat er bij voldoende interesse, elektrischer auto’s gereden worden, mag van mij ook, moet iedereen zelf weten/betalen, maar zonder subsidies uit de belastingen opgebracht door de armen.

Is motief politiek of economisch?

Hugo J. van Reijen | 14-01-2020 | 02:00

Volgens de overheid zijn (sommige) politieke vluchtelingen wel welkom, maar vluchtelingen die uit economische motieven komen niet.  Lees meer

Van de katten besnuffeld

Pcrs | 13-01-2020 | 07:00

Vrijspreker: U had laatst een zieke kat en belde de dierenarts, wat gebeurde er?

Opperdienaar: Sam was al eerder ter sprake gekomen in de grote ontsnapping. Nu was hij ziek en wat mij dan verbaast is hoe snel een dier geholpen kan worden. De volgende dag kwam er huisbezoek van 2 dierenartsen. Sam was toen al weer beter, maar toch. Kom daar bij mensen maar eens om. Die kunnen op een wachtlijst wegrotten, terwijl voor Sam gelijk een medisch team klaar stond.  Lees meer

Vrijheid Radio Week 2

Pcrs | 12-01-2020 | 15:35

Luister Vrijheidradio via:  Lees meer

Iran air vlucht 655 vs PS752

Ratio | 11-01-2020 | 13:22

Het is nu duidelijk, vlucht PS752 is neergehaald door Iran. Ruim 30 jaar geleden heeft het Amerikaanse marineschip USS Vincennes vlucht IR655 neergehaald. Met 290 dodelijke slachtoffers ten gevolge. De gehele bemanning van dit marineschip kreeg na de inzet een medaille. De Verenigde Staten hebben tot op de dag van vandaag geen excuses aangeboden voor het neerhalen van deze lijnvlucht. Hoe gaat Iran met deze nieuwe tragedie om? Geven ze ook medailles weg en weigeren ze excuses?

Dit zijn reacties van de Iraanse president:

https://twitter.com/HassanRouhani/status/1215856679423823872

Ik constateer dat Iran heel wat sneller komt met iets wat op excuses lijkt dan de Verenigde Staten. En dat de daders van deze aanslag mogelijk zelfs vervolgd gaan worden. In plaats van dat ze medailles krijgen.

https://www.youtube.com/watch?v=7NqkK5FcKSI

Ik ben overigens benieuwd welke landen om primaire radarbeelden gaan vragen. De Oekraïne, Rusland of ook de Verenigde Staten? Hoe hypocriet gaat het worden?

Tot zover de vergelijking over deze vluchten. Het bredere kader:

Voor de goede orde. Ik ben geen voorstander van het Iraanse bewind. In het westen snappen we maar weinig van de situatie in het midden oosten. Ik ben hier een beetje de weg kwijt. Eerst steunde het westen Saddam Hussein in de oorlog tegen Iran. Daarna heeft het westen juist 2 oorlogen tegen Saddam Hussein gevoerd. Het (waarschijnlijk onbedoelde) resultaat van die oorlogen is dat Iran grote invloed heeft gekregen in Irak. Irak mocht niet werken aan massa vernietigingswapens. Pakistan mocht dat wel en heeft intussen zelfs nucleaire wapens. Iran mag dat weer niet.

Lees ook eens all the sjah's men, en lees je in over de term blowback. Het hele cynische aan dit verhaal is dat acties van de CIA begin jaren 50 van de vorige eeuw, en de daarop volgende Amerikaanse interventies in het midden oosten, uiteindelijk resulteren in een Iran geregeerd door anti Amerikaanse machthebbers, met een grote invloed in het Midden Oosten. Een Iran dat zelfs een proxy oorlog sponsort met Israël.

NB: de video is niet geheel correct en volledig. Het laat de Clipper Maid of the Seas in het openingsshot zien, en dat is het vliegtuig dat is neergestort bij Lockerbie. Een heel ander vliegtuig dan de IR655. Bovendien hebben de Verenigde Staten geen verantwoordelijkheid aanvaard voor het neerhalen van IR655, maar ze hebben wel miljoenen betaald aan nabestaanden.

Redt de aarde.

Overnight | 11-01-2020 | 10:54

Gastarbeiders voor sociale wetgeving geen drukkende last (1 oktober 1968)

Ratio | 11-01-2020 | 01:00

Het Vrije Volk, 1 oktober 1968: Nederland zou Indonesische, Surinaamse en Antilliaanse arbeidskrachten kunnen aantrekken als goede vorm van ontwikkelingshulp.... Verreweg de meeste gastarbeiders keren na twee of drie jaar naar hun vaderland terug, toegerust met vakkennis en ervaring en dat is voor die landen van grote betekenis.

Voorts is sociaal, van belang, dat de gezinnen van de gastarbeiders profiteren van de sociale zekerheid, die de gastarbeiders hier vinden. De heer Verwey bestreed de veel verbreide mening, dat de gastarbeider voor de sociale verzekering „een duur paardje" is. De Marokkaan, Turk, Italiaan, Spanjaard betaalt zijn sociale premies, zo bij voorbeeld voor de a.o.w. en a.w.w., resp. 9.15 pet. en 1.45 pct van het loon, ofwel ƒ 14,65 per week. Voor 43.000 van deze arbeidskrachten is dat per jaar ƒ32.7 miljoen. Praktisch nooit staat daar een uitkering tegenover en het is niet te verwachten, dat er over 30 of 40 jaar, als deze arbeiders aan de jaren toe zijn, zij die uitkering zullen opeisen.

Niemand weet echter, hoe over enkele tientallen jaren in die landen de sociale zekerheid er zal uitzien. Nederland moet er wel rekening mee houden, dat de hier ontstane sociale rechten van deze arbeiders te zijner tijd geldend kunnen worden gemaakt. Ook dan zal, naar de heer Verwey aanneemt, slechts een gering deel van de ingehouden premiegelden worden opgeëist.

Wat de kinderbijslagen betreft, denkt men in Nederland met die buitenlandse arbeidskrachten, ook duur uit te zijn! Die gedachte is onjuist. De heer Verwey voerde aan: de Raad van Arbeid heeft in het eerste kwartaal van 1968 aan 2236 mediterrane arbeiders maar voor 2.3 kinderen bijslag betaald, aan 113.243 Nederlandse arbeiders voor 2,2 kind per arbeider, een nauwelijks noemenswaard verschil. ... Zijn conclusie was: buitenlandse arbeidskrachten zijn voor de sociale wetgeving bepaald geen drukkende last.

Einde aanhaling krantenartikel.

Zelden zo'n foute voorspelling gezien. De gastarbeiders gingen niet weg, de gastarbeiders en hun kinderen zijn zelfs nog in de derde generatie oververtegenwoordigd in sociale zekerheid. En criminaliteit.

Ik plaats dit artikel niet met de bedoeling zout in wonden van een door migratie verdeelde natie te strooien. Ik schrijf dit om u waar te schuwen voor al die deskundigen die het beter weten dan u. Gastarbeiders die terug zouden keren, Y2k, zure regen, de klimaat hysterie. Ze hebben 1 ding gemeen. Ze werden en worden allemaal ondersteund door zogenaamde deskundigen.

Bron.

Link naar de pagina (lees ook het artikel over prinses Irene en de "Biafraantjes".

Link naar artikel

Attributie: "Gastarbeiders voor sociale wetgeving geen drukkende last". "Het vrije volk : democratisch-socialistisch dagblad". Rotterdam, 1968/10/01 00:00:00, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 21-12-2019, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010956723:mpeg21😜003

Wie is slimmer?

Overnight | 10-01-2020 | 10:20

Mijn lichaam is van mij (soms)

Pcrs | 09-01-2020 | 09:00

Lincoln spreekt

Ratio | 09-01-2020 | 01:00

Deutsche Bank is technisch failliet, wat nu?

Vrijspreker | 09-01-2020 | 01:00

In onderstaande video legt Arno Wellens in begrijpelijke taal uit dat Deutsche Bank (een van de grootste banken in Europa) technisch failliet is. Als de bank omvalt en gered moet worden zal daar elke Nederlander aan moeten meebetalen.

De Europese Unie werkt als een lening bij Wehkamp, je merkt pas wat je “getekend” hebt als het te laat is.

Het “bankenprobleem” in Europa gaat nu voornamelijk om de Deutsche Bank en de Bankenunie. Alle schulden in Europa worden straks hoofdelijk omgeslagen over de hoofden van de Burgers. Nederlandse burgers betalen via de Bankenunie straks mee aan de schulden van de Zuid Europese banken.

Het is geen samenzwering, maar het gaat fout bij de Europese Raad. De Raad neemt besluiten die klakkeloos en zonder enig kennis van zaken worden overgenomen door het Europees Parlement. Het Parlement is daarmee buiten werking gesteld. De grootste zorg in de EU is nog steeds de Deutsche Bank.

https://www.youtube.com/watch?v=5He-opu-nFk&feature=youtu.be

Ingezonden door Shutr